Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

วัตถุมงคล

พระกรุวัดพระเชตุพน จ.สุโขทัย

358

25 ก.พ.60 13.50 น.

พระกรุวัดพระเชตุพน จ.สุโขทัย 

พุทธศิลป์ที่มีความสวยงาม เก่าแก่ ในรูปแบบการสร้างเดิมๆและมีความเป็นมาอย่างยาวนาน ควรค่าแก่การสะสมบูชา คือ “พระกรุวัดพระเชตุพน จ.สุโขทัย” บ้างก็เรียกว่า “พระเชตุพนหน้าโหนก” เนื่องจากการสร้างองค์พระที่มีลักษณะนูนขึ้นมา โดยเฉพาะในส่วนของใบหน้า ช่างสมัยก่อนได้ทำการแกะสลักอย่างละเอียดประณีต ในส่วนรูปแบบองค์พระ เป็นสามเหลี่ยม มีขนาดเล็ก สลักเป็นรูปพระพุทธในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ มีทั้งหมด 2 พิมพ์ คือ พระเชตุพน พิมพ์เล็กฐานชั้นเดียว และพระเชตุพนพิมพ์ใหญ่ บัว 2 ชั้น

     อย่างที่ยกตัวอย่างในภาพ คือ พระกรุวัดพระเชตุพน เนื้อดิน พิมพ์หน้าโหนก ซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในด้านความสมบูรณ์ขององค์พระ เพราะความเก่าแก่ยาวนานที่มากกว่า 700 ปี การใช้งาน หรือการเก็บรักษาองค์พระ จึงทำให้องค์พระบางส่วนสึกกร่อนไปตามกาลเวลา แต่ความศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธคุณอันโดดเด่น คือ แคล้วคลาดคงกระพันยังมีอยู่เช่นเดิม เนื่องจากในสมัยก่อนมีศึกสงครามมาก การสร้างพระเครื่องเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มีขวัญกำลังใจ ก็มักจะเน้นด้านดวงแคล้วคลาดคงกระพันเป็นหลัก ในปัจจุบันพระกรุวัดพระเชตุพน ก็ยังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ศรัทธาที่ชื่นชอบสะสมพระกรุ ทั้งด้านพุทธศิลป์ที่เก่าแก่สวยงาม และพุทธคุณอันโดดเด่น

ภาพ : พระกรุวัดพระเชตุพน จ. สุโขทัย เนื้อดิน พิมพ์หน้าโหนก โดย พี่นิวตั้น กะ น้องไตเติ้ล

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน