Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

วัตถุมงคล

เหรียญพระหลวงพ่อโสธร ปี ๒๔๖๐

3,330

28 ก.ย.52 11.56 น.

หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปที่ชาวไทยให้ความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างยาวนาน ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปพอกปูน ลงรักปิดทอง ปางสมาธิแบบล้านช้าง หน้าตักกว้างประมาณสามศอกครึ่ง

งานเทศกาลประจำปีของหลวงพ่อโสธร มีปีละ ๒ ครั้ง คือ

     ๑.ช่วงกลางเดือนห้า ซึ่งเป็นวันที่อาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำมาประดิษฐานในพระอุโบสถของวัดโสธร จะมีงานฉลอง ๓ วัน ๓ คืน 

     ๒.ช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีงานฉลอง ๕ วัน ๕ คืน

การแก้บนหลวงพ่อโสธรที่นิยมทำกัน คือ แก้บนด้วยละครชาตรี

     วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า วัดหงส์ มีหลักฐานว่า สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ครั้นเวลาล่วงผ่านมา แม่น้ำบางปะกงได้ไหลกัดเซาะตลิ่งพังลงมา วัดหงส์จึงหมดไป ชาวเมืองจึงดำริให้มีการสร้างวัดขึ้นใหม่ ถัดขึ้นมา ห่างจากตลิ่งของแม่น้ำบางปะกง และเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดเสาธงทอน"

      เหตุที่เปลี่ยนเป็นชื่อ เพราะเสาหงส์ที่มีอยู่เป็นเสาธงหักลงมา กาลเวลาเนิ่นนาน ต่อมา มีการเรียกเพี้ยนเปลี่ยนเป็นชื่อ "วัดโสธร" ด้วยความนิยมจากประชาชนอย่างมากมายทั่วประเทศ ทำให้มีการจัดสร้างเป็น เหรียญหลวงพ่อโสธร มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่วัดสร้างเอง และหน่วยงานอื่นจัดสร้าง

      โดย เหรียญรุ่นแรก จัดสร้างเมื่อปี ๒๔๖๐ จากนั้นก็มีการสร้างมาเรื่อยๆ รวมแล้วน่าจะอยู่ที่หลักพันรุ่น ส่วนจำนวนสร้างนั้น น่าจะอยู่ในหลักสิบล้านเหรียญขึ้น ไป แต่ในจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดมีเพียงอยู่กว่า ๑๐ รุ่น เท่านั้น ที่ได้รับความนิยมของผู้สะสมพระเครื่อง

      ในจำนวนเหรียญหลวงพ่อโสธร ที่ได้รับความนิยมกว่า ๑๐ รุ่นนั้น รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด และขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ คือ รุ่นแรก จัดสร้างเมื่อ ปี ๒๔๖๐ ในสมัยที่ พระอาจารย์หลิน รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ

      โดยมี ขุนศิริราชภักดี (เล้ง สันธนะกุล) เป็นมัคนายก และเป็นผู้จัดสร้าง เพื่อหารายได้บูรณปฏิสังขรณ์แท่นชุกชีหลวง เหรียญรุ่นแรกที่จัดสร้างนี้มีทั้งหมด ๔ เนื้อ คือ เนื้อทองคำ เงิน สัมฤทธิ์ และทองแดง ไม่มีการบันทึกจำนวนการจัดสร้างที่แน่นอน โดยเฉพาะเหรียญเนื้อทองคำ สร้างน้อยมาก น่าจะไม่ถึง ๑๐ เหรียญ

      เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นแรก เป็นเหรียญ พิมพ์ทรงอาร์ม ข้างเลื่อย และพิมพ์ทรงเสมา จัดอยู่ในยุคแรกของการสร้างเหรียญ ช่วงปี ๒๔๔๐-๒๔๘๕ เป็นช่วงที่นิยมสร้างเหรียญลักษณะรูปทรงกลม รูปไข่ รูปทรงอาร์ม และทรงเสมา

      รูปทรง เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เหรียญทั้งสี่ชนิดนี้ สามารถแยกตามกรรมวิธีการสร้างได้เป็น ๒ ชนิด คือ เหรียญชนิดปั๊มข้างเลื่อย และเหรียญชนิดปั๊มข้างกระบอก โดยเหรียญชนิดปั๊มข้างเลื่อย คือ การนำแผ่นโลหะที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของเหรียญมาปั๊มให้ได้ตามลักษณะรูปทรงที่ต้องการ จากนั้นจึงนำไปเลื่อยฉลุให้สวยงาม ออกมาเป็นเหรียญตามรูปทรงนั้นๆ

       ส่วนการปั๊มข้างกระบอก ก็คือ การนำแผ่นโลหะมาเลื่อยให้ได้ตามรูปทรงของเหรียญที่จะทำการปั๊ม เพื่อเข้ากระบอก และการปั๊มเหรียญนั้นๆ

      ดังนั้น ด้านข้างของเหรียญปั๊มชนิดนี้ จึงมีความเรียบเนียน เนื่องจากการกดปั๊มโดยมีตัวกระบอกเป็นตัวบังคับ อย่างไรก็ตาม บางเหรียญอาจมีเส้นทิวบางๆ ในขอบข้างเหรียญ ซึ่งเกิดจากการแต่งขอบให้สวยงามก็ได้

      เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นแรก สร้างด้วยเนื้อโลหะ ๔ ชนิด คือ ทองคำ เงิน สัมฤทธิ์ และทองแดง ทั้งนี้หากจะเรียงค่านิยมของเหรียญตามชนิดของเนื้อโลหะแล้ว เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์มเนื้อทองคำ มีค่านิยมสูงสุด

     ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองคำ มีภาพให้เห็นเพียง ๓ เหรียญเท่านั้น ซึ่งเป็นภาพในหนังสือ “ประมวลภาพพระเครื่องพระบูชาพระพุทธโสธร ทุกรุ่น ทุก พ.ศ.” ซึ่งจัดพิมพ์โดย ชมรมพระเครื่องเมืองแปดริ้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

     จากนั้นไม่เคยปรากฏภาพเหรียญหลวงพ่อโสธรในหนังสือเล่มใดอีกเลย เท่าที่ทราบ ข่าวล่าสุดมีการเช่าเหรียญรุ่นนี้ ราคาสูงเกือบ ๑๕ ล้านบาท ในขณะที่เนื้อทองคำของเหรียญรุ่นนี้มีน้ำหนักประมาณ ๖-๗ กรัมเท่านั้น หรือเท่ากับ ทอง ๑ กรัม ราคาเกือบ ๒ ล้านบาท ในขณะที่ราคาทองปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณบาทละ ๑๖,๐๐๐ บาท จึงนับได้ว่า เป็นเนื้อทองคำแพงที่สุดในโลก

สำหรับค่านิยมของ เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เนื้ออื่นๆ มีค่านิยมรองลงมา คือ

      ๑.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อสัมฤทธิ์ ค่านิยมกว่า ๔ ล้านบาท ๒.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อทองแดง ค่านิยมกว่า ๓ ล้านบาท ๓.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อเงิน ค่านิยมกว่า ๒ ล้านบาท

      ส่วนเหรียญหลวงพ่อโสธร รูปใบเสมา เนื้อเงิน และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ค่านิยมประมาณ ๑ ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องราวของพระเครื่อง ประเภทเหรียญพระพุทธรูป และเหรียญพระคณาจารย์ รุ่นเก่าๆ นั้น มีค่านิยมสูงมาก การทำปลอม จึงพัฒนาวิธีการทำให้ใกล้เคียงกับของแท้ยิ่งขึ้น

      โดยวิธีการที่ง่าย และนิยมทำกันมากที่สุด คือ การนำ เหรียญแท้ไปถอดพิมพ์ ซึ่งจะทำให้ได้เหรียญปลอมที่มีจุดตำหนิทั้งด้านหน้าและด้านหลังใกล้เคียงกับของจริงมาก อย่างไรก็ตาม ความคมชัดของตัวหนังสือ เส้นแตก รูเจาะหูเหรียญ ตลอดจนด้านข้างของเหรียญ ก็ยังเป็นจุดสำคัญ ที่สามารถใช้ในการพิจารณาความแตกต่าง ระหว่างเหรียญแท้และเหรียญปลอมได้อย่างชัดเจนที่สุด ในกรณีของ เหรียญหลวงพ่อโสธร ฝีมือการทำปลอมถือว่าเฉียบมาก ทุกเนื้อสามารถทำได้ใกล้เคียงมากถึง ๙๘%

      สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาพระเครื่องประเภทเหรียญ โดยเฉพาะ รวมทั้งหากใครต้องการจะเจาะลึกเรื่องราวของเหรียญพระพุทธรูป และเหรียญพระคณาจารย์แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาพระเหรียญอย่างแน่นอน หรือเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.boytarprajun.com และหากใครมีคำถามเกี่ยวกับปัญหาเหรียญรุ่นอื่นๆ ขอให้ฝากคำถามไว้ได้ที่ “Boy333999@hotmail.com” หรือสอบถามได้ที่โทร.๐๘-๕๙๔๔-๔๔๒๓

ข้อมูล http://www.komchadluek.net/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน