Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
ทับทิม อาหารมงคลตามความเชื่อของชาวตุรกี.

ทับทิม อาหารมงคลตามความเชื่อของชาวตุรกี.

ทับทิม คือหนึ่งในอาหารมงคลตามความเชื่อของชาวตุรกี ทับทิม เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

ทับทิม อาหารมงคลตามความเชื่อของชาวตุรกี.

ทับทิม อาหารมงคลตามความเชื่อของชาวตุรกี.

การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์.

การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์.

คติความเชื่อคนไทยโบราณว่าพระโลหิตของเจ้าครองนครหยดลงสู่พื้นจะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ

การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์.

การประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์.

เลี้ยงวัวควายในวัด ตายไปจะเป็นผีเปรต.

เลี้ยงวัวควายในวัด ตายไปจะเป็นผีเปรต.

เชื่อกันว่าหากเลี้ยงวัวควายในวัดจะเป็นบาปติดตัว เวลาตายไปจะกลายเปป็นผีเปรตเฝ้าวัด

เลี้ยงวัวควายในวัด ตายไปจะเป็นผีเปรต.

เลี้ยงวัวควายในวัด ตายไปจะเป็นผีเปรต.

ทำนายคนแม่นๆจากเล็บมือ.

ทำนายคนแม่นๆจากเล็บมือ.

เล็บมือ สื่อความหมายได้หลายๆอย่าง คนโบราณมีความเชื่อว่าเล็บมือสามารถทำนายถึงนิสัยใจคอของบุคคลนั้นๆได้อย่างแม่นยำ

ทำนายคนแม่นๆจากเล็บมือ.

ทำนายคนแม่นๆจากเล็บมือ.

กลับขึ้นด้านบน