Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
อยู่กลางทะเลห้ามพูดถึงสิ่งนี้!!!.

อยู่กลางทะเลห้ามพูดถึงสิ่งนี้!!!.

เวลาไปทะเลคุณมักพูดถึงสิ่งใด เชื่อไหมว่าในสมัยโบราณชาวตะวันตกมักสอนลูกหลานไม่ให้พูดสิ่งเหล่านี้ จะมีอะไรบ้างต้องไปดู

อยู่กลางทะเลห้ามพูดถึงสิ่งนี้!!!.

อยู่กลางทะเลห้ามพูดถึงสิ่งนี้!!!.

ความเชื่อคนโบราณเรื่องต้นไม้ใหญ่.

ความเชื่อคนโบราณเรื่องต้นไม้ใหญ่.

สังคมคนตะวันออกมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้า เทวดา ว่าจะอาศัยอยู่ในมิติหนึ่งในต้นไม้ใหญ่แท้จริงเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก

ความเชื่อคนโบราณเรื่องต้นไม้ใหญ่.

ความเชื่อคนโบราณเรื่องต้นไม้ใหญ่.

จดหมายลูกโซ่กำเนิดจากที่ใดกันแน่.

จดหมายลูกโซ่กำเนิดจากที่ใดกันแน่.

คุณเคยได้รับจดหมายที่ไม่ระบุผู้ส่งเนื้อความแนะนำเชิงบังคับว่า จะต้องคัดลอกความที่มีสาระเดียวกันและส่งต่อให้บุคคลอื่นหลายฉบับในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะมีเหตุร้ายเกิดกับคุณ

จดหมายลูกโซ่กำเนิดจากที่ใดกันแน่.

จดหมายลูกโซ่กำเนิดจากที่ใดกันแน่.

โบราณว่าเลขมงคลดีปีระกาสำหรับข้าราชการ.

โบราณว่าเลขมงคลดีปีระกาสำหรับข้าราชการ.

คติความเชื่อคนโบราณว่าชีวิตทุกคนมีความสัมพันธ์กับตัวเลข ลองสังเกตว่าเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดกับคุณในชีวิตบางครั้งทำไมเกิดตรงกับตัวเลขตัวเดิมซ้ำ ๆ กัน

โบราณว่าเลขมงคลดีปีระกาสำหรับข้าราชการ.

โบราณว่าเลขมงคลดีปีระกาสำหรับข้าราชการ.

กลับขึ้นด้านบน