Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
เคล็ดลับ! การจัดเก็บบ้านรับตรุษจีน.

เคล็ดลับ! การจัดเก็บบ้านรับตรุษจีน.

วันตรุษจีน คือ วันหยุดตามประเพณีที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ตามความเชื่อของชาวจีนทั่วไป เชื่อกันว่า ห้ามทำความสะอาดบ้านในวันตรุษจีน

เคล็ดลับ! การจัดเก็บบ้านรับตรุษจีน.

เคล็ดลับ! การจัดเก็บบ้านรับตรุษจีน.

การประยุกต์ใช้สีในทางฮวงจุ้ยกับธุรกิจ.

การประยุกต์ใช้สีในทางฮวงจุ้ยกับธุรกิจ.

สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อจำหน่าย มีข้อที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้สีในทางฮวงจุ้ยกับการออกแบบธุรกิจได้อย่างไรลองอ่าน  

การประยุกต์ใช้สีในทางฮวงจุ้ยกับธุรกิจ.

การประยุกต์ใช้สีในทางฮวงจุ้ยกับธุรกิจ.

ฮวงจุ้ยห้องสัมภาษณ์ เรียนรู้ก่อนพิชิตงาน.

ฮวงจุ้ยห้องสัมภาษณ์ เรียนรู้ก่อนพิชิตงาน.

โดยธรรมชาติของคนที่เริ่มหางานทำจะเริ่มกระบวนการจากการสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์เป็นด่านแรกของกระบวนการคัดเลือกคนเข้าทำงานที่สำคัญที่สุด

ฮวงจุ้ยห้องสัมภาษณ์ เรียนรู้ก่อนพิชิตงาน.

ฮวงจุ้ยห้องสัมภาษณ์ เรียนรู้ก่อนพิชิตงาน.

วิธีพิจารณาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยว่ารู้จริงหรือไม่.

วิธีพิจารณาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยว่ารู้จริงหรือไม่.

การวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยหรือซินแสรู้จริงจะเริ่มวิเคราะห์สภาพความเป็นอยู่เดิมว่าจุดใดดีหรือร้ายอย่างไร

วิธีพิจารณาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยว่ารู้จริงหรือไม่.

วิธีพิจารณาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยว่ารู้จริงหรือไม่.

กลับขึ้นด้านบน