Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
นมผา ของทนสิทธิ์ ป้องกันและล้างอาภรรพ์มนต์ดำ.

นมผา ของทนสิทธิ์ ป้องกันและล้างอาภรรพ์มนต์ดำ.

นมผา คือ ของทนสิทธิ์ แบบหนึ่งที่ควรรู้จักเพราะใช้ได้เป็นยาและเครื่องราง หินงอกหรือหินย้อย เกิดจากการสะสมของตะกอนหินปูนกับน้ำ

นมผา ของทนสิทธิ์ ป้องกันและล้างอาภรรพ์มนต์ดำ.

นมผา ของทนสิทธิ์ ป้องกันและล้างอาภรรพ์มนต์ดำ.

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของทนสิทธิ์ อานุภาพครอบจักรวาล.

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของทนสิทธิ์ อานุภาพครอบจักรวาล.

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของกายสิทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งในแผ่นดิน เพราะว่าคดชนิดนี้จะถือกำเนิดมาจากพญางูจงอางเผือกเท่านั้น ซึ่งพญางูจงอางเผือกนี้ก็คือบริวารเผ่าพันธุ์ของพญานาค

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของทนสิทธิ์ อานุภาพครอบจักรวาล.

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของทนสิทธิ์ อานุภาพครอบจักรวาล.

คดขนุนทองดำทองแดง หนุนอาชีพ การเงิน การงาน การค้า การขาย.

คดขนุนทองดำทองแดง หนุนอาชีพ การเงิน การงาน การค้า การขาย.

คดขนุนทองดำทองแดง อานุภาพ มีอานุภาพสูงเด่นด้านมหาหนุนทั้งหลายทั้งปวง หนุนกิจการ

คดขนุนทองดำทองแดง หนุนอาชีพ การเงิน การงาน การค้า การขาย.

คดขนุนทองดำทองแดง หนุนอาชีพ การเงิน การงาน การค้า การขาย.

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม.

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม.

หินธาตุกายสิทธิ์คดดอกบัว เป็นคดที่มีวรรณะสูงเกิดจากได้มีกายสิทธิ์เข้ามาและเกิดการกลั่นตัวของธาตุกายสิทธิ์นั้นทำให้ดอกบัวกลายเป็นคด ( หิน ) ในทันที

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม.

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม.

กลับขึ้นด้านบน