Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
คดรังต่อหัวเสือ มหาโภคทรัพย์ มหาโชค

คดรังต่อหัวเสือ มหาโภคทรัพย์ มหาโชค

คดรังต่อหัวเสือ เกิดจากรังต่อนั้นได้มีกายสิทธิ์มาลงที่รังต่อทำให้รังต่อนั้นกลายเป็นคด ( หิน ) อานุภาพ เด่นทาง มหาโภคทรัพย์ มหาโชค มหาลาภ

คดรังต่อหัวเสือ มหาโภคทรัพย์ มหาโชค

คดรังต่อหัวเสือ มหาโภคทรัพย์ มหาโชค

โป่งข่าม แก้วสองกษัตริย์วิฑูรย์+สลักเสี้ยน

โป่งข่าม แก้วสองกษัตริย์วิฑูรย์+สลักเสี้ยน

โป่งข่าม แก้วสองกษัตริย์วิฑูรย์+สลักเสี้ยน ดูดวง  "แก้ววิฑูรย์หนามเฮี้ยง" จัดเป็นหนึ่งในแก้วโป่งข่ามอีกชนิดหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีให้พบ...

โป่งข่าม แก้วสองกษัตริย์วิฑูรย์+สลักเสี้ยน

โป่งข่าม แก้วสองกษัตริย์วิฑูรย์+สลักเสี้ยน

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม

หินธาตุกายสิทธิ์คดดอกบัว เป็นคดที่มีวรรณะสูงเกิดจากได้มีกายสิทธิ์เข้ามาและเกิดการกลั่นตัวของธาตุกายสิทธิ์นั้นทำให้ดอกบัวกลายเป็นคด ( หิน ) ในทันที

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม

เกราะเพชรแม่พระธรณี

เกราะเพชรแม่พระธรณี

เกราะเพชรแม่พระธรณี เป็นกายสิทธิ์ตระกูลเหล็กไหล ซึ่งกายสิทธิ์ชนิดนี้ค่อนข้างหายากมาก ไม่ได้มีทั่วไปจะเกิดเฉพาะที่เท่านั้น

เกราะเพชรแม่พระธรณี

เกราะเพชรแม่พระธรณี

กลับขึ้นด้านบน