Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
คดลูกแก้วพญานาคราช หินธาตุกายสิทธิ์.

คดลูกแก้วพญานาคราช หินธาตุกายสิทธิ์.

คดลูกแก้วพญานาคราช หินธาตุกายสิทธิ์ เป็นของกายสิทธิ์ประจำตัวนาคราชวรรณะกษัตริย์รอบๆคดลูกแก้วพญานาคชิ้นนี้จะมีประกายระยิบระยับเป็นบางจุดเมื่อถูกแสงสว่าง

คดลูกแก้วพญานาคราช หินธาตุกายสิทธิ์.

คดลูกแก้วพญานาคราช หินธาตุกายสิทธิ์.

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม.

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม.

หินธาตุกายสิทธิ์คดดอกบัว เป็นคดที่มีวรรณะสูงเกิดจากได้มีกายสิทธิ์เข้ามาและเกิดการกลั่นตัวของธาตุกายสิทธิ์นั้นทำให้ดอกบัวกลายเป็นคด ( หิน ) ในทันที

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม.

คดดอกบัว หินธาตุกายสิทธิ์ ครอบจักรวาล เมตตามหานิยม.

เกราะเพชรแม่พระธรณี.

เกราะเพชรแม่พระธรณี.

เกราะเพชรแม่พระธรณี เป็นกายสิทธิ์ตระกูลเหล็กไหล ซึ่งกายสิทธิ์ชนิดนี้ค่อนข้างหายากมาก ไม่ได้มีทั่วไปจะเกิดเฉพาะที่เท่านั้น

เกราะเพชรแม่พระธรณี.

เกราะเพชรแม่พระธรณี.

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของทนสิทธิ์ อานุภาพครอบจักรวาล.

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของทนสิทธิ์ อานุภาพครอบจักรวาล.

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของกายสิทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งในแผ่นดิน เพราะว่าคดชนิดนี้จะถือกำเนิดมาจากพญางูจงอางเผือกเท่านั้น ซึ่งพญางูจงอางเผือกนี้ก็คือบริวารเผ่าพันธุ์ของพญานาค

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของทนสิทธิ์ อานุภาพครอบจักรวาล.

คดไข่พญางูจงอางเผือก ของทนสิทธิ์ อานุภาพครอบจักรวาล.

ไม่พบข้อมูล
กลับขึ้นด้านบน