Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
พระธาตุพระสิวลี… บูชาเสริมมงคล - ลาภสักการะ.

พระธาตุพระสิวลี… บูชาเสริมมงคล - ลาภสักการะ.

พระธาตุพระสิวลี นั้น มีสัณฐาน ที่คล้ายกับ เมล็ดพุทรา หรือ ผลยอ ส่วนมากจะมีสีขาว  มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก…

พระธาตุพระสิวลี… บูชาเสริมมงคล - ลาภสักการะ.

พระธาตุพระสิวลี… บูชาเสริมมงคล - ลาภสักการะ.

ตะกรุดยกชีวิต พลิกดวงชะตา.. หลวงปู่ญาท่านเขียน.

ตะกรุดยกชีวิต พลิกดวงชะตา.. หลวงปู่ญาท่านเขียน.

ตะกรุด เป็นเครื่องรางที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในสมัยก่อนมักจะใช้ แผ่นโลหะชนิดต่างๆ หรือ ตะกั่วในการสร้างเป็นตะกรุด

ตะกรุดยกชีวิต พลิกดวงชะตา.. หลวงปู่ญาท่านเขียน.

ตะกรุดยกชีวิต พลิกดวงชะตา.. หลวงปู่ญาท่านเขียน.

หวายลูกนิมิต ของศักดิ์สิทธิ์จากแรงบุญ.

หวายลูกนิมิต ของศักดิ์สิทธิ์จากแรงบุญ.

หวายลูกนิมิต เป็นของมงคลที่มีอานุภาพในตัวเอง ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าหากมีการสร้างพระอุโบสถที่วัดแห่งใดแล้วเสร็จ

หวายลูกนิมิต ของศักดิ์สิทธิ์จากแรงบุญ.

หวายลูกนิมิต ของศักดิ์สิทธิ์จากแรงบุญ.

ธาตุกายสิทธิ์ไหลคำดำ เสริมการเงิน กิจการ ค้าขาย โชคลาภดี.

ธาตุกายสิทธิ์ไหลคำดำ เสริมการเงิน กิจการ ค้าขาย โชคลาภดี.

ไหลคำดำ ธาตุกายสิทธิ์ ที่มีอานุภาพครอบจักรวาล เสริมการเงิน กิจการ ค้าขาย โชคลาภดี

ธาตุกายสิทธิ์ไหลคำดำ เสริมการเงิน กิจการ ค้าขาย โชคลาภดี.

ธาตุกายสิทธิ์ไหลคำดำ เสริมการเงิน กิจการ ค้าขาย โชคลาภดี.

ไม่พบข้อมูล
กลับขึ้นด้านบน