“หน้าต่าง” สร้างความแตกต่างในศาสตร์ฮวงจุ้ย

“หน้าต่าง” สร้างความแตกต่างในศาสตร์ฮวงจุ้ย

การประเมินฮวงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์ที่มีรายละเอียดในการพิจารณาหลายด้าน โดยหลักการพื้นฐานคือ การนำกระแสพลังจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาสะสมในที่พักอาศัยในปริมาณที่...

“หน้าต่าง” สร้างความแตกต่างในศาสตร์ฮวงจุ้ย

ปลายเตียงนอนกับหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง

ปลายเตียงนอนกับหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง

ห้องนอน สถานที่แห่งการพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสถานที่ส่วนตัวที่เราไม่อาจจะละเลยในสิ่งเล็กๆน้อยๆได้ ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยนั้น การจัดห้องนอนให้ถูกหลักนั้น...

ปลายเตียงนอนกับหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง

ทิศทางและตำแหน่งประตู-หน้าต่าง ดีร้ายตามหลักฮวงจุ้ย 8

ทิศทางและตำแหน่งประตู-หน้าต่าง ดีร้ายตามหลักฮวงจุ้ย 8

ตำแหน่งประตู-หน้าต่างที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย ขอแนะนำวิธีพิจารณาความดีร้ายของฮวงจุ้ยในแง่ของทิศทางและตำแหน่งประตู-หน้าต่าง

ทิศทางและตำแหน่งประตู-หน้าต่าง ดีร้ายตามหลักฮวงจุ้ย 8

ทิศทางและตำแหน่งประตู-หน้าต่าง ดีร้ายตามหลักฮวงจุ้ย 1

ทิศทางและตำแหน่งประตู-หน้าต่าง ดีร้ายตามหลักฮวงจุ้ย 1

ทิศทางและตำแหน่งประตู-หน้าต่าง ดีร้ายตามหลักฮวงจุ้ย 1 Photo: creativehomeidea ตำแหน่งประตู-หน้าต่างที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย ขอแนะนำวิธีพิจารณาความดีร้าย...

ทิศทางและตำแหน่งประตู-หน้าต่าง ดีร้ายตามหลักฮวงจุ้ย 1

กลับขึ้นด้านบน