Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

คนโบราณเชื่อว่าเขาพระสุเมรุอยู่ตรงไหน?

1,017

1 มี.ค.60 10.09 น.


คนโบราณเชื่อว่าเขาพระสุเมรุอยู่ตรงไหน?

คุณคงเคยได้ยินคำว่า เขาพระสุเมรุ อยู่จนคุ้นหูแล้วรู้หรือไม่ว่าภูเขาที่ว่า อยู่ตรงไหน อยู่ประเทศใดเกิดขึ้นได้อย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายความเชื่อ คนโบราณเชื่อว่าเขาพระสุเมรุ คือภูเขาที่ตั้งอยู่ตรงกลางจักรวาล เป็นศูนย์กลางจักรวาล สูงจากระดับน้ำทะเลแปดหมื่นสี่พันโยชน์ เกิดจากพระเสโทหรือเหงื่อที่พระอิศวรหลั่งลงมา และสร้างแผ่นดินด้วยไคลของพระองค์ วิญญาณพวกสัตว์โลกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ ที่ล่วงลับ นาคา พญาครุฑ เทพยาดาจะอยู่ที่นี่ โดยมีปลาอานนท์ว่ายอยู่รอบ ๆ ภูเขาที่ว่าไม่มีอยู่จริงบนพิภพโลก แต่อยู่ที่โลกสวรรค์ บนยอดเขาคือสวรรค์ดาวดึงส์เป็นที่อยู่อาศัยพระอินทร์ บนยอดเขาเป็นเมืองเทพที่ชื่อไตรตรึงษ์ ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานแท่นบัณฑุกัมพล ทิพยอาสน์เมื่อใดที่โลกมนุษย์เกิดทุกข์ภัย ความเดือดร้อนทิพยอาสน์จะแข็งเพื่อให้พระอินทร์เกิดความรู้สึกแล้วจะเสด็จลงมาช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับโลกมนุษย์ทางชมพูทวีป ยามปกติพระอินทร์จะประทับที่ปราสาทชื่อไพรยนต์คอยพิทักษ์โลกมนุษย์ ที่อาศัยอยู่ใต้ เขาพระสุเมรุเรียกว่าชมพูทวีป จากความเชื่อคนโบราณคือพื้นที่ประเทศอินเดียปัจจุบัน ด้านตะวันออกมีต้นไม้หว้า น้ำไม้หว้าจะไหลจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าคือน้ำกายาสิทธิ์ชื่อ พังครนที ผู้ใดได้กินน้ำนี้จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และร่างเป็นอมตะ ไม่มีวันตาย

     ชาวพุทธจะศรัทธาเรื่องราวเขาพระสุเมรุ ผ่านวรรณกรรมไทยต่าง ๆมากมาย เป็นต้นว่า เรื่องแก้วหน้าม้า ผู้ประพันธ์ดำเนินเรื่องโดยจะใช้ตัวเอกเรื่องจะต้องนำยอดเขาพระสุเมรุลงมาเพื่อจะได้แสดงความรักกับพระตัวเอก และเรื่องราววรรณกรรมบางเรื่องได้นำพระอินทร์เป็นหนึ่งในตัวละครจะนำชื่อเขาพระสุเมรุบันทึกผ่านวรรณกรรม

     นอกจากวรรณกรรมแล้ว จะพบว่าชีวิตจริงจากความเชื่อชาวพุทธเมื่อผู้ใดสิ้นชีวิตลง แน่นอนทีเดียวว่าทุกคนย่อมอยากไปสวรรค์ จะนำร่างผู้เสียชีวิตไปที่เขาพระเมรุ จนเป็นที่มาคำว่า เมรุเผาศพคนโบราณเชื่อว่าจะได้ไปสวรรค์ ดูดวงฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน