Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

ความเชื่อของชาวพม่าเรื่องการระลึกชาติ

5,845

15 ต.ค.55 16.02 น. การระลึกชาติอาจเป็นสิ่งที่ยากต่อการยอมรับว่ามีจริงในโลกใบนี้ โดยเฉพาะในประเทศพม่านั้นมีความเชื่อว่าเด็กที่สามารถระลึกชาติในอดีตได้ เรียกว่า วินซาส(Win-Zas) ในประเทศพม่ามีประเพณีประหลาดซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือ เขาจะทำเครื่องหมายบนร่างกายของเด็กที่เสียชีวิตแล้ว(การป้ายศพ)หรือกำลังใกล้จะตาย โดยหวังว่าเด็กจะได้มาเกิดใหม่ในครอบครัวเดียวกันอีก และจะมีตำหนิบนผิวหนังมาตั้งแต่กำเนิด เป็นเครื่องหมายไว้ให้ได้สังเกต


ที่มาบทความ : Reincarnationthailand
Image : littlies.co.nz

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน