Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

ความเชื่อเกี่ยวกับหินดอกบัว

2,754

30 พ.ค.55 13.28 น.

หินดอกบัว (Lotus dZi Bead) คืออีกหนึ่งหินธิเบตที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนโบราณมาช้านาน เป็นหินที่ถือว่าเหมาะกับปี ชวด ฉลู ขาล ทำให้ผู้ครอบครอง มีจิตใจ ที่บริสุทธิ์ โอบอ้อมอารี มีชีวิตที่เป็นอิสระ มีแล้วอยู่เย็นเป็นสุข มีความพึงพอใจ สมปรารถนา เป็นหินที่มาใน หลากหลายรูปแบบ และลวดลาย แต่ส่วนมากก็จะคล้ายกลับดอกบัว เป็นตัวแทนแห่ง ความปิติ, สันติภาพ, ความบริสุทธิ์ และความจริงใจ

      ดอกบัว เป็น ดอกไม้ที่ใช้สักการบูชาแด่พระพุทธเจ้า ดอกบัวมักจะผุดเหนือน้ำ ซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ ต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ดอกบัวยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักสำหรับครอบครัว, มิตรภาพ และหมู่คณะ หินดอกบัวเป็นการนำมาซึ่งสันติภาพ และความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะนำมาซึ่ง การ
ข้อมูลโดย :
Stonelover

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน