Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับหินซิทริน

5,597

10 มี.ค.55 11.49 น.

ซิทริน เป็นอีกหนึ่งอัญมณีตามความโบราณที่ไม่ค่อยมีคุณสมบัติเกี่ยวเนื่องกับการบำบัดทางร่างกายเท่าไหร่นัก เพียงแต่ปรับอารมณ์ให้เกิดความสมดุลในคนที่กำลังมีปัญหาการเจ็บป่วย

     โดยพลังของซิทรินเน้นหนักไปในด้านเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจผู้อื่น และมีมุมมองความคิดที่ชัดเจน สามารถสื่อความเข้าใจกับผู้คนรอบข้างได้ดี ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ภายในตัวเราได้แสดงออกมากขึ้น เพิ่มพลังทางสติปัญญาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

     นอกจากนี้แล้วซิทรินยังสามารถทำงานร่วมกับความฝันได้ดี หากต้องการจะฝันเกี่ยวกับอะไรก็ให้กำหินชนิดนี้ไว้ในมือก่อนนอน เมื่อใกล้จะหลับก็นำไปใส่ไว้ใต้หมอน จะช่วยฝันในเรื่องนั้น ๆ ได้ และขจัดอาการฝันร้ายในคนที่มีความเครียดและเก็บไปคิดก่อนนอน ช่วยให้อาการหลับเป็นปกติดีอีกด้วย


ที่มา : Student.nu.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน