Facebook Twitter
gPlus 

ฮวงจุ้ย

น้ำพุมหัศจรรย์กับฮวงจุ้ยประเทศสิงคโปร์

1,851

15 พ.ค.60 10.56 น.

น้ำพุมหัศจรรย์กับฮวงจุ้ยประเทศสิงคโปร์

สงสัยไหมว่าประเทศที่มีพื้นที่ไม่มากและเพิ่งได้รับเอกราชไม่นานอย่างประเทศสิงคโปร์ ทำไมมีความมั่งคั่งทุกเรื่องไม่ว่าจะเศรษฐกิจ การค้า และความสวยงามน่าท่องเที่ยว บางคนว่าเพราะประชาชนมีวินัย กฎหมายเด็ดขาด ทางเดียวกันประเทศสิงคโปร์มีฮวงจุ้ยที่เด่นมากคืออะไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยว่าภูมิทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะกระแสการไหล เพราะเป็นการเคลื่อนที่พากระแสพลังมาหาผู้อาศัย การไหลอาจเปรียบเป็นแม่น้ำ การคมนาคม บริเวณที่มีกระแสพลังการไหลที่ดีที่สุดบนแผนที่โลกคือบริเวณเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านลงมาสู่ประเทศจีนตอนใต้ที่ยูนนาน กระแสจากการไหลมาสิ้นสุดที่อ่าวไทย บริเวณประเทศไทยด้านซ้ายมีแม่น้ำโขงเปรียบได้กับมังกรและด้านขวาเป็นเทือกเขายาวคือตำแหน่งเสือขาว ประเทศสิงคโปร์จะอยู่ส่วนกระจิบแดงเป็นหยาง ตำแหน่งการเคลื่อนไหว ทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าควรว่างโล่งสะอาด มีทางน้ำแทนตำแหน่งมั่งคั่ง

     จุดเด่นประเทศสิงคโปร์จะมีน้ำพุสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง การพวยพุ่งของน้ำที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามเป็นความหมายของการเจริญงอกงามของเศรษฐกิจที่ดำเนินการอยู่ น้ำพุจะมีการไหลขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการปรับฮวงจุ้ยประเทศ สิงคโปร์มีน้ำพุจากสิงโตทะเล ทั้งสามตัว โดยที่ตัวแรกปั้นก่อนมีความสูงประมาณแปดเมตร เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาที่นี่ อยู่บริเวณแม่น้ำสิงคโปร์แม่น้ำที่คล้ายปลาคาร์ฟ สัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จ ต่อมาทางการสิงคโปร์ปั้นตัวลูกสูงสองเมตร ตัวสุดท้ายใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บนเกาะเซ็นโทซ่า

     นอกจากน้ำพุตั้งอยู่บริเวณที่ว่า ประเทศสิงคโปร์ยังมีน้ำพุตั้งอยู่กลางระหว่างตึกSuntec City ทั้งห้าเป็นน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เป็นน้ำพุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างจากความเชื่อว่าตึกทั้งห้าคือตัวแทนนิ้วทั้งห้าแล้วมีน้ำพุตรงกลางฝ่ามือ นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนควรเอามือไปแตะน้ำพุเป็นการรับพลังโชคลาภ

     การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยทำเลที่ตั้งเป็นหลักมีเคล็ดลับและทำเลเป็นสิ่งสำคัญมากในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแต่มีทำเลที่ตั้งต่างกัน มีผลทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ทั้งนี้จะต้องอาศัยปัจจัย และกลยุทธ์ กลวิธีด้านการตลาดเสริมอีกด้วยเช่นกัน ประเทศสิงคโปร์มีเอกลักษณ์เรื่องความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นเชื่อว่าคือปัจจัยแห่งความเร็จที่ประเทศไทยควรเอาเยี่ยงอย่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน