บูชาพระประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล

บูชาพระประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล 

 

สำหรับวัตถุมงคลประจำวันเกิดทั้ง 7 วันนั้น มีอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกัน ทั้งที่เป็นเครื่องรางของขลังก็ดี หรือที่นิยมกันมากคือ พระประจำวันเกิด ทั้งที่เป็นพระบูชาหรือพระขนาดเล็ก เช่น เหรียญหรือองค์ลอย สำหรับอาราธนาขึ้นคอ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้เกิดกับตนเอง โดยพระประจำวันทั้ง 7 วันนั้นได้แก่...

     เกิดวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร โดยความเชื่อว่าส่วนมากคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมักจะอารมณ์ร้อน ฉุนเฉียว จึงให้พระปางถวายเนตรเพื่อเป็นเครื่องสติไม่ให้อารมณ์ร้อนได้ง่ายซึ่งจะเป็นภัยแก่ตนเอง

     เกิดวันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ โดยความเชื่อว่า คนเกิดวันจันทร์ส่วนมาก มักจะเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน เป็นคนมีเสน่ห์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนมักใจน้อย หวั่นไหวง่าย จึงถือให้เอาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทรนี้ เป็นพระประจำผู้เกิดวันจันทร์ เพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้ทำตามอารมณ์ของตนเองที่กำลังหวั่นไหวอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

     เกิดวันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ โดยความเชื่อว่า คนเกิดวันอังคารส่วนมาก มักเป็นคนจริงจังกับชีวิตก็จริงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนใจร้อน มุทะลุ จึงให้พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่อยู่ในอิริยาบถนอน แสดงถึงความสบาย สงบ เยือกเย็น เป็นเครื่องเตือนใจให้คนเกิดวันอังคารมีอารมณ์ที่เยือกเย็นลง

     เกิดวันพุธ (กลางวัน ) พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร โดยความเชื่อว่า คนที่เกิดวันพุธกลางวันส่วนมากนั้น เป็นคนที่มีวาจาเป็นมงคล ซึ่งหากพูดในสิ่งที่ดีแล้วมักจะได้ลาภจากการพูดนั้นอยู่เสมอๆ ขณะเดียวกัน หากพูดอะไรก็ตามที่เกินความพอดีหรือพูดมากเกินไป ก็จะส่งผลไม่ดีต่อตนเองได้ จึงถือให้พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรเป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อให้พูดอย่างมีสติ เพราะถ้าพูดดีก็จะเกิดสิ่งที่ดีแก่ตน ถ้าพูดโดยไม่มีสติไตร่ตรองหรือพูดมากเกินไป อาจจะนำภัยมาสู่ตัวผู้พูดได้

     เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ โดยความเชื่อว่า คนเกิดวันพุธกลางคืน ส่วนมากนั้น เป็นคนลึกลับน่าค้นหา ทำให้เวลาที่มีปัญหาต่างๆมักจะไม่มีคนเข้าใจเท่าไหร่นัก หรือจะเรียกว่าเข้าใจยากนั่นเอง จึ ถือให้พระปางป่าเลไลย์เป็นเครื่องระลึก เพื่อให้เกิดความสงบภายในใจหากมีสิ่งใดที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย เพื่อให้มีสติพิจารณาในสิ่งๆนั้นแล้วค่อยลงมือแก้ไขปัญหา เพราะตนเองเท่านั้นที่เข้าใจปัญหาของตนดี

     เกิดวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางตรัสรู้ หรือปางสมาธิ โดยความเชื่อว่า คนเกิดวันพฤหัสบดีส่วนใหญ่เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ซึ่งหากใช้ในทางที่ดีก็จะสามารถสั่งสอนผู้อื่นให้ดีได้ แต่หากใช้ในทางไม่ดี คือ อวดรู้ไปทุกเรื่อง ก็จะทำให้เป็นภัยแก่ตน จึงถือให้พระปางสมาธิเป็นพระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี เพื่อเตือนใจให้เป็นผู้ไตร่ตรองด้วยกำลังสติปัญญาที่มีก่อนจะสอนผู้อื่น หรือให้ตนนั้นรู้ตนเองก่อนเสมอ เกิดวันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง โดยความเชื่อว่า คนเกิดวันศุกร์โดยส่วนมาก เป็นคนชอบหลงใหลในสิ่งสวยงามที่ตนปรารถนา เป็นคนละเอียดประณีต จึงให้พระปางรำพึงเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ทันว่า สิ่งที่เราอยากได้ในทุกอย่างนั้นอาจไม่ได้ดั่งใจที่เราหวังไว้เสมอไป

     เกิดวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก โดยความเชื่อว่า วันเสาร์ เป็นวันแรง ถ้าแรงในทางที่ไม่ดี ก็อาจเป็นภัยได้ จึงให้พระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นพระประจำวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์โดยส่วนมากยังมีลักษณะ เป็นคนจริงจังกับชีวิต อีกทั้งยังมีความอดทนสูง แต่ก็มักเป็นคนคิดมาก ฟุ้งซ่าน จึงให้พระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นเครื่องเตือนใจให้ทำในสิ่งที่ดี แม้จะต้องอดทน เหน็ดเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ตาม และให้เชื่อว่าความดีนั้นก็จะคุ้มครองให้ตนปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย

     ดังที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้น ว่าคนส่วนใหญ่ที่เกิดในวันไหน เป็นคนลักษณะอย่างไร แต่แท้จริงแล้วอุปนิสัยต่างๆที่กล่าวมานี้ ก็อาจไม่ได้เป็นไปตามวันเกิดเสมอไป แต่ทว่าการเสริมมงคลด้วยการบูชาพระพุทธรูปหรือพระประจำวันเกิดซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นปางไหนก็ตาม ย่อมทำให้เกิดความเป็นมงคลแต่ตนเอง โดยเฉพาะการระลึกถึงคุณความความดีของพระพุทธองค์ ซึ่งจะทำให้ผู้บูชามีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ จึงถือเป็นกุศลกรรมทางใจที่เกิดขึ้นได้จากการบูชาพระนั่นเอง ดวงวันนี้

ภาพประกอบ : พระปางไสยาสน์ พระประจำวันของคนเกิดวันอังคาร เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างใน ๗ พระประจำวันเกิดเท่านั้น

 บทความโดย...HoroscopeThaiza

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: