Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

ผู้ใหญ่เตือน! อย่าตากผ้าอ้อมตอนกลางคืน เชื่อจะเกิดอันตรายต่อเด็ก

1,743

8 ก.ค.60 17.19 น.

ผู้ใหญ่เตือน! อย่าตากผ้าอ้อมตอนกลางคืน เชื่อจะเกิดอันตรายต่อเด็ก

สำหรับความเชื่อที่ว่า อย่าตากผ้าอ้อมตอนกลางคืน นั้น เป็นข้อห้ามของหญิงล้านนาที่กำลังมีบุตร ซึ่งเชื่อกันว่า หากตามผ้าอ้อมทิ้งไว้จนดึกดื่น หรือรอจนแสงตะวันส่อง "ขี้หม่า" (ขี้หม่า คือ น้ำโสโครก) นกเค้าและผีกะจะมาเอาขวัญเด็กที่ติดและผูกพันอยู่กับผ้าอ้อมไป จนทำให้เด็กเสียชีวิตหรือเจ็ปป่วยได้ อีกทั้งยังเชื่อกันว่าในสมัยนั้นเวลากลางคืนจะมีผีออกหากิน เมื่อตากผ้าทิ้งไว้ พวกผีกะจะ ก็จะมาเลียผ้าอ้อม หรือนำผ้าอ้อมนั้นไปเช็ดปาก

     นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องของการซักผ้าอ้อมอีกด้วย เพราะในสมัยนั้นการซักผ้าต้องซักตามแม่น้ำลำคลอง ดังนั้นผู้ที่ซักจึงต้องระวังอย่าให้ผ้าอ้อมขาดหายจากจำนวนที่นำไปซักโดยเด็ดขาด ถ้าทำตกหรือหาย เด็กเจ้าของผ้าอ้อมจะร้องไห้ในเวลากลางคืน ไม่เป็นอันหลับอันนอน

     แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเชื่อเหล่านี้ก็เริ่มจางหาย เพราะมองว่าความเชื่อนี้เป็นเพียงกลอุบายที่ต้องการให้ผู้เป็นแม่รู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งหากตากผ้าลูกทิ้งไว้กลางคืน ก็อาจจะโดนน้ำค้าง จนส่งผลให้ลูกน้อยไม่สบายนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน