Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

พระกรุวัดพระเชตุพน จ.สุโขทัย

629

25 ก.พ.60 13.50 น.

พระกรุวัดพระเชตุพน จ.สุโขทัย 

พุทธศิลป์ที่มีความสวยงาม เก่าแก่ ในรูปแบบการสร้างเดิมๆและมีความเป็นมาอย่างยาวนาน ควรค่าแก่การสะสมบูชา คือ “พระกรุวัดพระเชตุพน จ.สุโขทัย” บ้างก็เรียกว่า “พระเชตุพนหน้าโหนก” เนื่องจากการสร้างองค์พระที่มีลักษณะนูนขึ้นมา โดยเฉพาะในส่วนของใบหน้า ช่างสมัยก่อนได้ทำการแกะสลักอย่างละเอียดประณีต ในส่วนรูปแบบองค์พระ เป็นสามเหลี่ยม มีขนาดเล็ก สลักเป็นรูปพระพุทธในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ มีทั้งหมด 2 พิมพ์ คือ พระเชตุพน พิมพ์เล็กฐานชั้นเดียว และพระเชตุพนพิมพ์ใหญ่ บัว 2 ชั้น

     อย่างที่ยกตัวอย่างในภาพ คือ พระกรุวัดพระเชตุพน เนื้อดิน พิมพ์หน้าโหนก ซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในด้านความสมบูรณ์ขององค์พระ เพราะความเก่าแก่ยาวนานที่มากกว่า 700 ปี การใช้งาน หรือการเก็บรักษาองค์พระ จึงทำให้องค์พระบางส่วนสึกกร่อนไปตามกาลเวลา แต่ความศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธคุณอันโดดเด่น คือ แคล้วคลาดคงกระพันยังมีอยู่เช่นเดิม เนื่องจากในสมัยก่อนมีศึกสงครามมาก การสร้างพระเครื่องเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มีขวัญกำลังใจ ก็มักจะเน้นด้านดวงแคล้วคลาดคงกระพันเป็นหลัก ในปัจจุบันพระกรุวัดพระเชตุพน ก็ยังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ศรัทธาที่ชื่นชอบสะสมพระกรุ ทั้งด้านพุทธศิลป์ที่เก่าแก่สวยงาม และพุทธคุณอันโดดเด่น

ภาพ : พระกรุวัดพระเชตุพน จ. สุโขทัย เนื้อดิน พิมพ์หน้าโหนก โดย พี่นิวตั้น กะ น้องไตเติ้ล

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน