Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

291

20 ส.ค.60 15.33 น.

พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ “พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ” ซึ่งเป็นพระปางลีลา เป็นที่ปรารถนาครอบครองของใครหลายคน เนื่องจากการสร้างพระเครื่องรุ่นนี้ สร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ดี เพื่อหารายได้ในการจัดสร้างพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นอนุสรณ์ในช่วงกึ่งพุทธกาล เมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นงานที่จัดขึ้นจากรัฐบาล จึงมีพิธีกรรมสำคัญ พิธีกรรมที่ดี และการสร้างพระเครื่องรุ่นนี้ก็มีหลากหลายเนื้อ เช่น เนื้อดินเผา เนื้อโลหะ ทองคำ เงิน และนาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อใดก็ตาม ต่างก็ได้รับความสนใจบูชาทั้งนั้น พุทธคุณโดดเด่นในทุกๆด้าน ส่งเสริมความเป็นมงคลให้เกิดกับผู้บูชาด้านความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ด้วยถือคติที่ว่า พระปางลีลา เป็นพระที่มีลักษณะกำลังก้าวพระบาท โดยทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ ป้องไปเบื้องหน้า ด้วยพุทธลักษณะที่ก้าวย่างได้อย่างสวยงามและเป็นมงคลนี้ ผู้ที่บูชาพระปางลีลา ต่างก็ได้รับพุทธคุณด้านความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต

     ส่วนตำนานที่มาของพระพุทธรูปปางลีลา คือ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทรงมีพระลีลาที่งดงามสง่ายิ่งนัก กลบรัศมีเทวดาทั้งหลายที่ตามเสด็จ จนเป็นที่ชื่นชมแก่พุทธบริษัทที่เฝ้ารับในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางลีลา และพระเครื่องปางลีลา โดยเฉพาะพระปางลีลา รุ่น ฉลอง 25ศตวรรษที่ควรค่าแก่การสะสมบูชา

ภาพ : พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ โดย บอม บางขุนศรี ดูดวงฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน