Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2536

535

15 ส.ค.60 10.26 น.

พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2536

“พระพุทธโสธร” หรือ หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญมากองค์หนึ่งของเมืองไทย ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามราชวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และปรากฏปาฏิหาริย์ให้ผู้ศรัทธาได้ประจักษ์ ทำให้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามากราบสักการะขอพรหลวงพ่อโสธรไม่ขาดสาย เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ขอพรต่อหลวงพ่อโสธร ซึ่งไม่เกินอำนาจของกรรมแล้ว มักจะสมปรารถนาอยู่เสมอ

     ด้วยเหตุแห่งศรัทธาปาฏิหาริย์ ทำให้มีการสร้างพระบูชาและพระเครื่องหลวงพ่อโสธรในรุ่นต่างๆออกมา ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดปาฏิหาริย์เป็นที่ประจักษ์ในพุทธคุณ โดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดปลอดภัย หนึ่งในนั้น คือ “พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2536” ที่สร้างได้อย่างสวยงามลงตัว เป็นรูปเหมือนพระพุทธโสธร ขนาดบูชา ผ่านพิธีกรรมที่ดี และศักดิ์สิทธิ์ ทำให้พระบูชาหลวงพ่อโสธร ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ หรือรุ่นไหนๆ ต่างก็ได้รับความนิยมในการบูชาทั้งสิ้น เป็นมงคลต่อตนเอง ด้วยบารมีของหลวงพ่อโสธรจะปกป้องคุ้มภัยและนำสิ่งอันเป็นมงคลเข้ามาให้ในชีวิต

     สำหรับพุทธลักษณะของพระพุทธโสธรนั้น เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว พระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว ตามประวัติหลวงพ่อโสธร ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าใครผู้เป็นสร้าง หรือสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีตำนานเล่าว่า เป็นพระพุทธรูปที่ลอยมาทางทิศเหนือ ตามลำน้ำบางปะกงในลักษณะทวนกระแสน้ำ (ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย) จากนั้นจึงได้มีการกอัญเชิญเพื่อประดิษฐาน ณ วัดโสธรฯ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

ภาพ : พระบูชา หลวงพ่อโสธร ปี 2536 โดย มหา เก้ายอด ดวงวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน