Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

พระพรหมธาดามหาเทพ สิ่งมงคลวัดโบสถ์ดอนพรหม

5,895

24 พ.ย.52 10.41 น.

ในอินเดียสมัยโบราณ พระพรหมเป็นเทพผู้สร้างโลก ได้รับการยกย่องโดยพวกพราหมณ์ ให้มีฐานะเท่าเทียมกับ พระวิษณุ (ผู้คุ้มครองโลก) และ พระศิวะ (ผู้ทำลายโลก) พระพรหมได้รับการนับถือบูชาในฐานะที่เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นบนโลก พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ที่สำคัญ และเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของมนุษย์

    รูปเคารพของพระพรหมที่พบในปัจจุบันมีรูปเคารพ 4 ปาง 5 พระนาม มีลักษณะทางศิลปะ ดังนี้ ปางประชาบดี พระพรหม พระวรกายสีขาว สวมอาภรณ์หนังกวางสีดำพาดบ่า มี 4 พักตร์ 4 กร ถือช้อน แจกัน และการทำปางประทานพร ด้านขวาของพระพรหม มีรูปเทพธิดาสรัสวดี ด้านซ้ายของพระพรหม มีรูปเทพธิดาสาวิตรียืนประทับอยู่ พาหนะคือ หงส์ ปางโลกบาล พระพรหมมี 4 พักตร์ 4 กร ถือลูกประคำ หนังสือ ดอกบัว และแจกัน

    ด้านข้างมีนางสาวิตรี (4 พักตร์) ประทับยืนด้วย ปางวิศวกรรม พระพรหมมี 4 พักตร์ 4 กร ถือ ช้อน หนังสือ แจกัน และลูกประคำ ปางกามลักษณะ ปางปิตมหา พระพรหมมี 4 พักตร์ พระเกศามุ่นขมวด มี 4 กร ถือ หนังสือ แจกัน หม้อ และช้อน ในสมัยพระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดแล้วได้ปรากฏภาพสลักในรูปของพระพรหมกำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพรหมทรงอาภรณ์ดั่งพราหมณ์ พระกรถือหม้อน้ำข้างหนึ่ง

    วัดโบสถ์ดอนพรหม อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้จัดสร้างรูปหล่อพระพรหม หน้าตัก 1 นิ้ว มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับบนมวยผมเป็นประธาน "พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ ปสิทธิโก" ผู้รับมอบหน้าที่จากทางเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ดอนพรหม ให้จัดสร้างพระพรหมองค์ใหญ่ กล่าวว่า ทางวัดได้จัด สร้างพระพรหมขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความเชื่อและศรัทธาในองค์พระพรหมธาดามหาเทพ ซึ่งเป็นพระพรหมผู้ซึ่งเมตตาสูง และสามารถบันดาลสิ่งที่ผู้นั้นขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ

    ในการจัดสร้างรูปหล่อองค์พระพรหมธาดามหาเทพนี้ ทางวัดได้มีมวลสารที่เป็นมงคลมากมาย เช่น มวลสารไม้มงคล 9 ชนิด พลอย 9 สี (พลอยนพเก้า) รักทองเก่า หลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระที่อยู่คู่กับวัดโบสถ์มานานกว่า 200 ปี ดินศักดิ์สิทธิ์จากประเทศอินเดียใน 4 สถาน อันศักดิ์สิทธิ์ของแดนพุทธภูมิ ทั้ง ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน และพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ มีจารรอบฐาน ฝัง ตะกรุดอุดผงมหามงคล

    โดยได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่เต็มพิธี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.2552 เวลา 19.19 น. โดยมีพระครูสิทธิไชยบดี (พราหมณ์ยศ โกมลเวทิน) พระครูพราหมณ์จากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง มาเป็นประธานในการทำพิธีทางศาสนาพราหมณ์ โดยพิธีทางสงฆ์ได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง เช่น หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว มาเป็นประธานจุดเทียนชัย หลวงปู่เก๋ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง หลวงพ่อไวพจน์ วัดสามง่าม หลวงพ่อทองหล่อ วัดคันลัด เป็นองค์นั่งอธิษฐานจิตปลุกเสก

    องค์พระพรหมธาดามหาเทพมีลักษณะองค์แบบประทับนั่งบนบัลลังก์ มี 8 กร ในแต่ละ กรถือ จักร ดอกบัว คันธนู สังข์ พิณ ประคำ คัมภีร์ คนโท เป็นจตุรพักตร์ หันหน้าไปทั้ง 4 ทิศ และมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับบนมวยผม รายละเอียดอ่อนช้อยงดงามทรงคุณค่าทางพุทธศิลป์ 

    การจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อให้ผู้มีจิตศัทธาได้นำติดตัวไปเพื่อบูชาเป็นสิริมงคล เสริมบารมี ทางวัดจะนำเงินรายได้จากการบูชานี้ ไปจัดสร้างพระพรหมองค์ใหญ่ให้แล้วเสร็จ ติดต่อได้ที่วัดโบสถ์ดอนพรหม โทร.08-7693-4577
ข้อมูล http://www.khaosod.co.th/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน