Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

พระอุปคุตศิลปะเขมร

976

26 มี.ค.60 0.02 น.

พระอุปคุตศิลปะเขมร 

หนึ่งในวัตถุมงคล ซึ่งเป็นที่นิยมสะสมบูชา คือ “พระอุปคุต” หรือ “พระบัวเข็ม” ซึ่งเป็นพระเครื่องแห่งโชคลาภและการคุ้มครองป้องกันภัย โดยพระอุปคุตนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นองค์แทนพระสาวกรูปหนึ่ง ที่ปรากฎหลังพุทธกาล พระสาวกรูปนี้ ได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นเลิศด้านอิทธิฤทธิ์

     การนับถือพระอุปคุต มีมาอย่างช้านานแล้ว โดยเฉพาะชาวพม่า ได้มีการสร้างรูปเหมือนพระอุปคุตขนาดบูชา โดยใช้ศิลปะแบบพม่า เพื่อกราบไหว้เป็นสิริมงคล ส่วนความนิยมบูชาพระอุปคุตสำหรับคนที่ชอบสะสมพระเครื่องวัตถุมงคล ก็ต้องเป็นพระอุปคุตศิลปะเขมร ซึ่งมีความสวยงามแปลกตา มีความเก่าแก่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีการสร้างอยู่หลายพิมพ์ ทั้งปรากฏแหล่งที่มาของการสร้างและไม่ปรากฏ

     สำหรับลักษณะของพระอุปคุตโดยทั่วไป มักจะสร้างเป็นองค์พระนั่งอยู่ภายในหอยสังข์ มีขนาดศีรษะค่อนข้างใหญ่ และเน้นที่ตา จมูก คิ้ว ให้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วย เหตุที่นิยมสร้างพระอุปคุตในหอยสังข์ เนื่องจากตำนานความเป็นมาได้กล่าวไว้ว่า พระอุปคุตได้จำพรรษาโดยอาศัยอยู่ในปราสาทแก้วกลางมหาสมุทร จึงนิยมสร้างพระอุปคุตโดยมีสัตว์น้ำต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนที่เรียกกันว่า “พระบัวเข็ม” นั้น ก็เนื่องจาก มีลักษณะของบัวปรากฎอยู่ที่เศียร เป็นการคลุมเศียรด้วยใบบัว และที่ใต้ฐานมีกอบัวปรากฎอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับคติความเชื่อของผู้สร้าง ส่วนเข็มนั้น จะเป็นเข็มตุ้มที่วางไว้ตำแหน่งต่างๆขององค์พระและมีการสร้างอยู่หลายพิมพ์ หลายอิริยาบถ ตามความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆด้วย ทำให้เห็นว่าพระอุปคุตในที่ต่างๆจะไม่เหมือนกัน พระอุปคุตมีอานุภาพที่โดดเด่นในด้านปกป้องคุมกันภัยและโชคลาภ สามารถขอพรด้านโชคลาภ ด้วยการจุดธูปเทียน ดอกไม้ของหอม อธิษฐานขอพรได้ดั่งใจปรารถนา

ภาพ : พระอุปคุตศิลปะเขมร โดยพี่นิวตั้น กะ น้องไตเติ้ล

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน