Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

รูปหล่อลอยองค์ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

344

9 ส.ค.60 10.28 น.

รูปหล่อลอยองค์ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

หลวงปู่แหวน สุจิณโณวัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งพระอริยสงฆ์สายกรรมฐาน ในหลวงปูู่มั่น ภูริทัตโต ที่สาธุชนให้ความเคารพนับถือเป็นอันมาก เนื่องจากหลวงปู่แหวนนั้น ท่านมีปฏิปทาที่งดงาม สมถะ พูดน้อย ชอบธุดงควัตรไปยังป่าเขาลำเนาไพร เพื่อแสวงหาโมกขธรรม ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด หลวงปู่แหวนจึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติกรรมฐาน ประกอบกับศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งส่งเสริมให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้า

     สำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่แหวนนั้น มีการสร้างขึ้นมาหลายรุ่น ล้วนเกิดปาฏิหาริย์ พบเจอประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ เช่น “เหรียญรุ่นเราสู้” ซึ่งมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของเหล่าทหาร ตำรวจ หรือผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย นอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่นๆ เช่น “รูปหล่อลอยองค์ หลวงปู่แหวน” ที่สร้างขึ้นมาหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น พระหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แหวน รุ่นทหารเรือ ปี 2520, พระหล่อรูปเหมือนรุ่นลูกเสือชาวบ้าน 2520, พระหล่อรูปเหมือนรุ่นพิเศษ ปี 2521, พระหล่อรูปเหมือนรุ่นวิเศษ ถวายไฟฟ้า ปี 2524, พระหล่อรูปเหมือนรุ่นสร้างมณฑป หลวงปู่แหวน ปี 2526, พระหล่อรูปเหมือนอุดกริ่ง เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีการสร้างที่สวยงามและในปัจจุบันบางรุ่นก็เริ่มหายากแล้ว

     ในแต่ละรุ่นล้วนเกิดประสบการณ์แก่ผู้บูชา โดยเฉพาะในด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัย ที่นับว่าเป็นเลิศ ผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย ตำรวจ ทหาร ผู้ที่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆ หรือใครก็ตามที่ศรัทธาในหลวงปู่แหวน ไม่ว่าจะบูชารูปหล่อหลวงปู่แหวนรุ่นไหน หรือเหรียญต่างๆ ของหลวงปู่แหวน ย่อมทำให้เกิดมงคล คุ้มครองป้องภัย ให้แคล้วคลาด ปราศจากภยันตรายทั้งปวง แม้แต่การระลึกถึงคุณบารมีของหลวงปู่แหวนเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสังฆานุสติ ก็จะทำให้ผู้นั้นพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ มีสติในการดำเนินชีวิต

ภาพ : รูปหล่อลอยองค์ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ (ไม่ระบุรุ่น) โดย มหา เก้ายอด ดวงวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน