วิธีเลี้ยงปลาคาร์ฟแก้ฮวงจุ้ยร้านค้าซบเซา


วิธีเลี้ยงปลาคาร์ฟแก้ฮวงจุ้ยร้านค้าซบเซา


เศรษฐกิจวันนี้มีปัญหามาก ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการไปเพราะขาดสภาพคล่อง กิจการขนาดเล็กและใหญ่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทำไมไม่ลองหาวิธีแก้ฮวงจุ้ยกิจการร้านค้าซบเซาโดยวิธีเลี้ยงปลาคาร์ฟ บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ปลาคาร์ฟทางฮวงจุ้ยเป็นสัตว์มงคลเพราะธรรมชาติปลาคาร์ฟจะว่ายทวนน้ำเป็นปลาที่มีความมุ่งมั่นขยันทำงาน ซินแสคนจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยเชื่อว่าปลาคาร์ฟจะว่ายทวนน้ำไปสู่จุดหมายแล้วจะกลายร่างเป็นมังกร

     ปลาคาร์ฟภาษาจีนกลางออกเสียงว่า หลีหยู้ หรือลี่ฮื้อ ภาษาจีนแต้จิ๋วพ้องเสียงสื่อความหมายเดียวกันว่าปลาแห่งผลกำไร เป็นสัญลักษณ์การตอบแทนทางธุรกิจ ทุกครั้งที่กิจการธุรกิจซบเซา ขาดลูกค้า สินค้าตกค้างขายไม่ออก สำหรับผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ฤาเพราะเหตุดังกล่าวทำให้ปลาคาร์ฟเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางความต้องการมากโดยเฉพาะชาวจีน ญี่ปุ่น ประเทศทวีปยุโรป อเมริกาส่งผลให้ปลาคาร์ฟราคาแพงมากผู้เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะการเงินดีมากและมีเวลาดูแล

     การเลี้ยงปลาคาร์ฟผู้ประกอบการร้านค้าควรเลือกที่หัวและลำตัวมีลวดลายที่สวยงาม ครีบ ลำตัวสีแดงและหางเคลื่อนไหวไปมางดงามเป็นเลขแปด ควรเลือกจำนวนปลาคาร์ฟที่สัดส่วนหนึ่งตัวต่อน้ำหนึ่งตัน เลือกขุดบ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ทางทิศเหนือทิศธาตุน้ำกระตุ้นโชคลาภ


     วิชาฮวงจุ้ยใช้ภาพปลาคาร์ฟที่กำลังว่ายน้ำ เพราะปลาเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโชคลาภ สัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวที่ดึงกระแสพลังให้เกิดการไหลเวียน ความไม่นิ่ง อากาศบริสุทธิ์ และอากาศบริสุทธิ์ เหตุที่ปลาคาร์ฟ เป็นสัญลักษณ์ของผลกำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจ จึงเป็นที่นิยมสำหรับการปรับฮวงจุ้ย เมื่อตู้ปลาอาจไม่สะดวกเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาและการดูแลรักษา รวมทั้งใช้พื้นที่ในร้านสำหรับการวางมาก จึงนิยมใช้ภาพปลาคราฟติดที่ผนังแทนการเลี้ยง เพื่อเพิ่มพลังการไหลเวียนของลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนกิจการ เงินทองไหลเข้าร้าน เพราะอย่างน้อยสะดวก เป็นความคิดที่ดีสำหรับการติดภาพปลาคราฟ แทนตู้ปลาเป็นเพราะ อย่างน้อยก็ประหยัดเงินในกระเป๋า สอดรับกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

     การเลี้ยงปลาคาร์ฟ จะเสริมฮวงจุ้ยผู้ประกอบการร้านค้าเท่านั้นจะเลี้ยงในบ่อปลาหรือติดรูปภาพ สำหรับอาชีพข้าราชการไม่ควรเลี้ยงเพราะกระแสกระตุ้นจากปลาคาร์ฟทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: