Facebook Twitter
gPlus 

ฮวงจุ้ย

หิ้งพระ หลักการ ข้อห้าม ทางฮวงจุ้ย

11,904

16 ก.พ.52 14.35 น.

ซึ่งนอกเหนือจากการตั้งโดยกำหนดว่าควรตั้งตามลำดับสูงต่ำแล้ว เรื่องของทิศทางของหิ้งพระ ที่ฮวงจุ้ย ให้ถูกต้องถูกหลักหล่ะ เบื้องต้น...มันต้องตั้งกันเช่นไร ?


ตามหลักฮวงจุ้ยเบื้องต้นนั้น

      1. การตั้งหิ้งพระ ต้องดูทำเลไหม...ทำเลที่ว่านั้น หมายถึง สถานที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยปกติ ต้องไม่ตั้งอยู่หน้าห้องน้ำห้องส้วม หรือตรงข้ามประจัญหน้ากับ ห้องน้ำห้องส้วม หรือพิงผนังห้องน้ำ (ยังไม่นับกรณีแก้ไขจุดพิงแล้ว) บริเวณใต้บันได ใต้คาน ในห้องครัว(ห้องประกอบอาหาร) เพราะนั้นคือการไม่ให้ความเคารพอย่างยิ่ง

      2. การตั้งหิ้งพระ ต้องดูฤกษ์ไหม...ฤกษ์ที่ว่านั้น หมายถึง ฤกษ์การตั้งพระลงนั้น ต้องดูไหม...ปกติใช้วันดีของไทยได้เลย (ยกเว้นในกรณี ที่ต้องการเจาะลงเฉพาะ ส่งเสริมบุคคลโดยตรง อาจมีการคำนวณเพื่อตั้งโดยฤกษ์ของจีน) บางท่านบอกตั้งแล้ว เวลาจะทำความสะอาดจะทำอย่างไร ยกได้ไหม ขยับได้ไหม ต้องดูเวลาไหม

 

....." พระทางไทยเป็นองค์พระท่านนั้น อยู่เหนือกาลเวลา "...

 

      บางท่านอาจเพิ่งเคยได้ยิน เพราะคำนี้ ใช้เฉพาะกันในสำนักแชลั้ง ดังนั้น เวลาทำความสะอาดไม่จำเป็นต้องดูฤกษ์ยาม .... แต่ที่สำคัญคือเครื่อง ทำความสะอาด ควรมีแยกไว้เป็นเฉพาะสำหรับการทำความสะอาด

     3. การตั้งหิ้งพระ ต้องดูทิศทางไหม...ทิศทางที่ว่านั้น หมายถึง ทิศทางที่องค์พระ ตั้งอิง หรือบ่ายหน้าไปสู่ ( หันหน้า )

 

.... ถ้าตั้งเฉพาะส่งเสริมเจาะจงแบบของจีน ต้องดู และ คำนวณ ทิศทางนั้นๆ...

 

แต่ถ้าเป็นตามธรรมเนียมปกติ ไม่ต้องคำนวณ เพราะ ตามหลักการจริงๆแล้วนั้น การกราบไหว้พระไม่ว่าจะตั้งอยู่ทิศทางใด ไม่ได้ทำให้ผู้กราบไหวนัน้ ไม่ดี เพียงแต่ทางโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นต้องการ จูนพลังให้ดี และตรง ที่สุด จึงมีการตั้งทิศแบบเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

 

 


ที่มา http://www.sumnakcharang.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน