Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

เลือกลูกน้องดี ย่อมเป็นศรีแก่ธุรกิจ

8,362

5 มี.ค.57 16.33 น.

ลูกน้องดี
เลือกลูกน้องดี ย่อมเป็นศรีแก่ธุรกิจ

การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันมักประสบปัญหาแรงงาน ปัญหาขาดแคลนลูกน้องหลายๆคนมักมีปัญหาลูกน้องไม่ดี ลูกน้องคดโกง ลูกน้องอู้งาน ลูกน้องปีนเกลียว สารพัดปัญหาจากลูกน้อง ดังนั้นการหาลูกน้องดีๆเพื่อมาเป็นมือเป็นไม้ช่วยงานที่ไว้ใจได้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย

        หลักโหราศาสตร์จีนที่ตกผลึกมานานนับพันๆ ปี ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในฐานะศาสตร์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องชี้วัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ได้รับการยอมรับจวบจนปัจจุบันได้คิดค้นวิธีคัดสรรบุคคลากรอย่างง่ายๆ 2 แนวทาง หนึ่งคือการเลือกตามปีเกิด และสองคือเลือกตามเวลาเกิดในส่วนของเวลาเกิดอาจจะยากเกินไป เพราะบางคนก็ไม่มีเวลาเกิดที่ชัดเจน

        ดังนั้น วิธีการเลือกลูกน้องตามปีเกิดจึงนับเป็นวิธีหนึ่งที่ให้ผลตรง และชัดเจนกว่าตามหลักปีเกิดจากโหราศาสตร์จีนนี้ จะถือปีนักษัตรของแต่ละคนว่าจะ ชง (ปะทะ), ฮะ (เป็นมิตร) หรือเป็นภาคี (พวกเดียวกัน) หรือไม่ ดังนั้นการเลือกลูกน้อง ก็จะเน้นเลือกในปีนักษัตรที่ ฮะ (เป็นมิตร) หรือเลือกปีนักษัตรที่เป็นภาคี (พวกเดียวกัน) หลีกเลี่ยงปีนักษัตร ชง (ปะทะ) นั่นเอง

       
ดูดวง เจ้านาย ลูกน้อง ปีนักษัตรชง (ปะทะ) ที่ควรหลีกเลี่ยง

        เกิดปีชวด ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีมะเมีย
        เกิดปีฉลู ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีมะแม
        เกิดปีขาล ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีวอก
        เกิดปีเถาะ ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีระกา
        เกิดปีมะโรง ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีจอ
        เกิดปีมะเส็ง ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีกุน
        เกิดปีมะเมีย ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีชวด
        เกิดปีมะแม ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีฉลู
        เกิดปีวอก ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีขาล
        เกิดปีระกา ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีเถาะ
        เกิดปีจอ ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีมะโรง
        เกิดปีกุน ควรหลีกเลี่ยงลูกน้องที่เกิดปีมะเส็ง

       
ดูดวง เจ้านาย ลูกน้อง ปีนักษัตรที่ควรเลือก เพื่อให้ลูกน้องหนุนดวง

        เกิดปีชวด ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีวอกและปีมะโรง
        เกิดปีฉลู ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีระกาและปีมะเส็ง
        เกิดปีขาล ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีจอและปีมะเมีย
        เกิดปีเถาะ ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีกุนและปีมะแม
        เกิดปีมะโรง ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีชวดและปีวอก
        เกิดปีมะเส็ง ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีฉลูและปีระกา
        เกิดปีมะเมีย ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีจอและปีขาล
        เกิดปีมะแม ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีเถาะและปีกุน
        เกิดปีวอก ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีชวดและปีมะโรง
        เกิดปีระกา ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีมะเส็งและปีฉลู
        เกิดปีจอ ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีมะเมียและปีขาล
        เกิดปีกุน ควรเลือกลูกน้องที่เกิดปีมะแมและปีเถาะ

        ทั้งหมดนี้คือหลักการเลือกลูกน้องเพื่อหนุนดวงแบบง่าย ๆ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีน แต่แน่นอนว่านี่ก็มิใช่ข้อพิจารณาเดียวที่คุณจะนำไปใช้เอาใจลูกน้องคนใดเป็นพิเศษจนกลายเป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะนั่นอาจส่งผลต่อภาพความศรัทธาของลูกน้องคนอื่นๆที่จะมีต่อตัวคุณ พฤติกรรมความขยันหมั่นเพียรมานะบากบั่น รักงาน รักองค์กร รักพวกพ้อง ทำงานเป็นทีม เสียสละ ให้อภัย คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในบุคคล เกิดปีนักษัตรใดก็นับว่าเป็นคนที่คุณต้องรักษาไว้ด้วยความเห็นคุณค่า และส่งเสริมให้เขาได้ก้าวหน้าต่อไปอย่างเท่าเทียมกัน

บทความโดย อาจารย์บอย ไพ่ผ่อง
ที่มา Scbsme

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน