Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

เศียรพ่อปู่ฤาษี 2544

857

4 ก.พ.60 16.38 น.

 

เศียรพ่อปู่ฤาษี 2544

ความเคารพศรัทธาต่อ “พ่อปู่ฤาษี” นั้นมีมาอย่างยาวนาน เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับพ่อปู่ฤาษี ว่า ท่านคือผู้บำเพ็ญภาวนาจนเกิดจากฌาณสมาบัติ จึงเกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ โดยมีความเชื่อว่า พ่อปู่ฤาษีมีมากกว่า า 108 ตน เช่น ฤาษีตาไฟ ฤาษีนารอท ฤาษีนารายณ์ ฤาษีตาวัว เป็นต้น โดยแต่ละตนมีคุณวิเศษที่แตกต่างกันไป เช่น การรักษาโรค การเป็น ผู้กำเนิดศิลปะวิทยาการต่างๆ ความเชี่ยวชาญในอิทธิปาฏิหาริย์ การเล่นแร่แปรธาตุและอื่นๆ อีกมาก

     ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้มีการสร้างวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับพ่อปู่ฤาษีขึ้นหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ เศียรพ่อปู่ฤาษี ปี พ.ศ. 2544 วัดบางพระ จ.นครปฐม สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล พิธีไหว้ครู ปี พ.ศ. 2544 โดยสร้างจากเนื้อว่านพิเศษผสมเกศา ออกแบบรูปเหมือนพ่อปู่ฤาษี ได้อย่างสวยงามลงตัว แสดงถึงความมีเมตตาและความเข้มขลังสมกับเป็นบรมครูในวิชาการต่างๆ

     สำหรับอานุภาพนั้นเรียกได้ว่าหากใครที่มีศรัทธาต่อองค์พ่อปู่ฤาษีแล้วย่อมได้รับความเมตตา จากพ่อปู่ฤาษีในหลายๆด้าน ทั้งการรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ส่งเสริมสนับ สนุนด้านหน้าที่การงาน ทำให้เกิดเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ผู้คนรักใคร่ศรัทธาอีกด้วย ฉะนั้นหากใครมีพ่อปู่ฤาษีไว้บูชาไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ใดก็ตาม ย่อมเกิดความเป็นมงคลต่อตนเองอย่างมาก

ภาพ : เศียรพ่อปู่ฤาษี 2544 โดย จำรอง ติ๋ม ดูดวงฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน