Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

เหตุใดถึงทำไม 'ห้ามอิสลามกินเนื้อหมู' เรื่องนี้มีเหตุผล

1,188

7 ก.ค.60 10.18 น.

เหตุใดถึงทำไม 'ห้ามอิสลามกินเนื้อหมู' เรื่องนี้มีเหตุผล

คนจีนกับเนื้อหมูเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานแสนนาน ลองสังเกตว่าทุกเทศกาลเนื้อหมูจะเป็นหนึ่งในเครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้าเพราะมีความเชื่อว่าหมูคือตัวแทนสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และทุกมื้ออาหารคนจีนจะใช้เนื้อหมูประกอบอาหาร แต่ความเชื่อชาวอิสลามทำไมห้ามบริโภคเนื้อหมู บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     คนอิสลามหรือชาวมุสลิมเชื่อว่าหมูเป็นสัตว์สกปรก ทำตัวน่ารังเกียจ มีพฤติกรรมนอนคลุกมูลตนเอง ฉะนั้นผู้ใดที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวอิสลามหรือมุสลิม จงปฏิบัติตามคำสั่งห้ามเพราะพระศาสดานบีมูฮามัดฯ ผู้เป็นศาสนทูตคนสุดท้ายรับคำสั่งจากพระเจ้าว่าห้ามรับประทานเนื้อหมู แต่บทบัญญัติมีการยกเว้นกรณีมีภาวะคับขันอดอยาก และผลการตรวจอย่างละเอียดพบว่าในเนื้อหมูมีพยาธิมาก และพยาธิที่ว่าจะไม่ตายเมื่อใช้อุณหภูมิต่ำปรุงอาหาร พยาธิจะไปทำอันตรายแก่สมองได้ การกินเนื้อหมูอาจเป็นโรคพยาธิหลายชนิดมีผลเสียกับร่างกาย เนื้อหมูมีไขมันมากเกินไปทำให้ร่างกายเป็นโรคความดันโลหิตสูง จะก่อโรคภัยอื่นตามมา

     นอกจากเนื้อหมูแล้วบทบัญญัติจากคัมภีร์อัล-กุรอานยังห้ามว่าห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู เลือดสัตว์ เนื้อสัตว์อื่นที่ตายเองโดยธรรมชาติหรือตายแบบไร้สาเหตุ ตายโดยการทรมาน เนื้อสัตว์ที่โดนเชือดโดยมิได้เอ่ยพระนามพระเจ้าหรือเนื้อสัตว์ที่คนศาสนาอื่นเชือด เครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้าทุกชนิด สัตว์ที่มีกรงเล็บฉีกเหยื่อเป็นอาหารและเครื่องดื่มมึนเมาทุกประเภท ความเชื่อชาวมุสลิมน่ายกย่องเพราะตระหนักเรื่องการกิน มีเหตุมีผล ป้องกันมิให้อาหารไปทำลายร่างกาย คนไทยทุกคนควรคิดและพิจารณาความเชื่อ การห้ามตามศาสนาอิสลามเรื่องการกินก่อนที่จะเจ็บป่วยจากพฤติกรรมการกินอาหารบางอย่างมากเกินไป

     ทุกชาติพันธุ์และลัทธิ ศาสนาจะมีความเชื่อต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคำสอน วิธีคิดและปรัชญาผู้นำ ฉะนั้นการห้ามแต่ละอย่างมีเหตุผล แต่ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และคำสอนไม่ขัดกับศาสนาอื่น เคารพกฎหมายสากล ผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเลื่อมใสศาสนา ลัทธิใด ควรปฏิบัติตามข้อห้ามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน