Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

เหรียญพระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม ปี ๒๕๐๐

679

23 มิ.ย.60 15.34 น.

เหรียญพระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม ปี ๒๕๐๐

“หลวงพ่อขอม อนิโชภิกขุ” วัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าใน จ.สุพรรณบุรี ที่สาธุชนให้ความเคารพศรัทธา เนื่องจากหลวงพ่อขอมนั้น ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นอย่างดี ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ทำให้ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน หลวงพ่อขอมท่านยังได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวัดไผ่โรงวัว ให้เจริญรุ่งเรืองตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระพุทธรูป สร้างโบสถ์ วิหาร เสนาสนะต่างๆ ประกอบกับตัวท่านเองมีความเก่งกล้าในด้านวิชาอาคมอยู่แล้ว ทำให้การปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆเป็นไปอย่างเข้มขลัง เกิดประสบการณ์แก่ผู้บูชาหลากหลายรุ่น ซึ่งในปัจจุบันวัตถุมงคลหลวงพ่อขอม ยังได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆ และโดยส่วนมากพุทธคุณจะโดดเด่นในด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เมตตามหานิยม

     หลวงพ่อขอม ท่านยังสอนให้ญาติโยมหมั่นประกอบบุญกุศล โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูป ซึ่งหากใครได้สร้างพระพุทธรูปอันเปรียบเสมือนองค์แทนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำในทุกภพทุกชาติ ตราบเข้าพระนิพพาน ขณะเดียวกัน ท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ในการสร้างพระพุทธโคดม อันเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ประดิษฐานที่วัดไผ่โรงวัว ซึ่งได้ดำริสร้างขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการสร้างพระเครื่องพระพุทธโคดมหลากหลายรูปแบบในเวลาต่อมา หนึ่งในนั้น คือ “เหรียญพระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม ปี ๒๕๐๐” ที่สร้างขึ้นได้อย่างสวยงามเป็นรูปเหมือนองค์พระพุทธโคดม ซึ่งมีพุทธคุณในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี เมตตามหานิยมและอื่นๆ หากใครได้บูชาเหรียญพระพุทธโคดม และเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอยู่แล้ว ก็ย่อมทำให้เกิดความโชคดีแก่ตนเองในทุกๆเรื่อง

ภาพ : เหรียญพระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม ปี ๒๕๐๐ โดย มหา เก้ายอด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน