Facebook Twitter
gPlus 

วัตถุมงคล

เหรียญเสมาพระแม่กวนอิม

437

17 เม.ย.60 16.14 น.

เหรียญเสมาพระแม่กวนอิม

พระแม่กวนอิม” ถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเป็นเลิศด้านเมตตา จัดอยู่ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นอกจากนี้ เชื่อกันว่า พระแม่กวนอิม เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และเชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนโบราณ ได้แก่ ตำนานเรื่อง พระธิดาเมี่ยวซ่าน จึงก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ในภาคของสตรีขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน ความมีเมตตากรุณาเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร จึงใช้นามว่า “พระแม่” ฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ไปขอพรจากพระแม่กวนอิม หากไม่เกินอำนาจของกรรม ท่านย่อมประทานพรได้สมปรารถนา จึงมีการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระแม่กวนอิม ไม่ว่าจะเป็นพระแม่กวนอิมขนาดลอยองค์ เหรียญพระแม่กวนอิม

     หนึ่งในนั้น คือ เหรียญเสมา เจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิ เทียนฟ้า ที่สร้างออกมาได้อย่างสวยงามแบบเดิมๆ เป็นทรงใบเสมา นำมาบูชาติดตัวย่อมเกิดมงคลกับตนเองอย่างมาก สำหรับผู้ที่บูชาพระแม่กวนอิมอยู่เป็นประจำและปรารถนาให้พรของพระแม่กวนอิมที่ตนขอไว้ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามให้ถือเคล็ด คือ ผู้นั้นจะต้องไม่กินเนื้อวัว เนื้อควายหรือเนื้อสัตว์ใหญ่ หากสามารถรับประทานมังสวิรัติได้ทุกวันพระเพื่อถวายแด่พระแม่กวนอิมจะดีมาก เพราะจะทำให้พรที่ขอต่อพระแม่กวนอิมให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น


ภาพ : เหรียญเสมาพระแม่กวนอิม โดย มหา เก้ายอด ดูดวงฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน