Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

โคตรสยอง! วิธีฆ่าตัวตายแบบซามูไร ที่ถูกจัดว่าทรมานที่สุด

1,775

9 มิ.ย.60 10.59 น.

โคตรสยอง! วิธีฆ่าตัวตายแบบซามูไร ที่ถูกจัดว่าทรมานที่สุด

โบราณกาลเป็นต้นมา ไม่ว่าชาติพันธุ์ใด ได้คิดวิธีฆ่าตัวตายเป็นเอกลักษณ์ ย่อมแสดงว่าการคิดสั้นเคยปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีต แล้วคุณคิดว่าวิธีใดที่ทรมานมากที่สุด แล้วทำไมต้องตาย และวิธีฆ่าตัวตายแบบฮาราคีรีที่ชาวญี่ปุ่นใช้มีวิธีการอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     คนโบราณเชื่อว่าวิธีฆ่าตัวตายที่ทรมานมากที่สุดวิธีหนึ่งคือพิธีเซ็ปปุกุหรือฮาราคีรี ฮาราแปลว่าท้อง คีรีแปลว่า ตัด เป็นพิธีฆ่าตัวตายอย่างมีเกียรติแบบชาวญี่ปุ่น เริ่มใช้ตั้งแต่สมัยโชกุนโทกุกาวะ เทียบกับประเทศไทยคงสมัยก่อนพ่อขุนรามคำแหงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นยุคที่ญี่ปุ่นมีฐานันดร บรรดาศักดิ์ชั้นเจ้านาย เจ้านายคนใดมีอิทธิพลมากจะมีซามูไรในสังกัดมากซามูไรมาก คราใดที่เจ้านายเสียชีวิต ซามูไรในสังกัดจะกลายเป็นพวกโรนิน จัดว่าไม่มีศักดิ์ศรี โดนเหยียดหยามทางเลือกสุดท้ายที่โรนินต้องทำเพื่อได้ศักดิ์ศรีคืนมาคือการฆ่าตัวตายแบบฮาราคีรี จัดว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพสำหรับชาวญี่ปุ่น ควรใช้คำว่าเซ็ปปุกุแทน

     เซ็ปปุกุหรือฮาราคีรีเริ่มโดยผู้ที่จะกระทำจะชำระกายให้สะอาดแต่งชุดสีขาว นั่งบนเสื่อทาทามิ คือเสื่อที่ทำจากต้นกกหรืออิกุสะ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ดูดความชื้นในห้อง เสื่อหนึ่งผืนจะใช้ต้นอิกุสะประมาณห้าพันต้น เสื่ออิกุสะคืออัตลักษณ์ชาวญี่ปุ่นเพราะ ทำจากพืชที่มีเอกลักษณ์ปรับสภาพห้องจากบรรยากาศแบบประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้นจึงเป็นเครื่องแสดงฐานะเจ้าของบ้านและฐานันดรศักดิ์ขุนนางตั้งแต่ระดับกษัตริย์ รวมทั้งผู้ที่จะทำพิธีฮาราคีรีนั่งอย่างมีเกียรติ จะมีซามูไรคอยตัดคออีกคนกรณีที่ผู้กระทำไม่ตายและร้องขอให้ซามูไรตัดคอ ผู้ที่จะทำพิธีวางดาบสั้นไว้ แล้วแทงเข้าท้องตนเองด้านซ้ายกรีดวนมาทางล่างซ้ายแล้ววนขึ้นทางขวาเพื่อตัดลำไส้ตนเอง เป็นขั้นตอนที่ทรมานมากที่สุด ส่วนใหญ่จะตายทันทีแต่ยังไม่ตายซามูไรคอยตัดคอ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองจะใช้ปืนยิงแทน ความเชื่อชาวพุทธกล่าวว่าการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะวิธีใดเป็นบาปหนักเพราะ ชีวิตทุกคนมีกรรมต้องใช้กรรมให้หมดสิ้นก่อนตายตามธรรมชาติ

     ชาวญี่ปุ่นมีทัศนคติที่น่ายกย่องมากที่สุดคือการเทิดทูนองค์จักรพรรดิ และความรักชาติ ยอมตายรักษาศักดิ์ศรีตนเอง ไม่ยอมเป็นเชลยศึก ลูกหลานชาวไทยควรเอาเยี่ยงอย่าง แต่การฆ่าตัวตายไม่ว่าวิธีใดเป็นวิธีหนีปัญหาที่ควรหลีกเลี่ยง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกปัญหามีทางแก้เสมอ ควรหาสาเหตุแห่งปัญหาและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน