Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

โบราณสอนไว้ “กลั้นหายใจ ถัดบันได 3 ขั้น จะเป็นประจำเดือนแค่ 3 วัน” ได้ผลทันตาเห็น!!

10,035

23 พ.ค.60 14.58 น.

โบราณสอนไว้ “กลั้นหายใจ ถัดบันได 3 ขั้น จะเป็นประจำเดือนแค่ 3 วัน” ได้ผลทันตาเห็น!!

สำหรับผู้หญิงคนไหนที่โตมากับผู้เฒ่าผู้แก่โบราณ คงจะเคยได้ยินกับประโยคคำสอนที่ว่า “กลั้นหายใจ ถัดบันได 3 ขั้น จะเป็นประจำเดือนแค่ 3 วัน” ซึ่งผู้ใหญ่มักจะสั่งสอนลูกหลานผู้หญิงในวัยที่ใกล้มีประจำเดือนเป็นครั้งแรก

     โดยความเชื่อเรื่องการถัดบันไดนี้ เป็นเคล็ดลับโบราณของชาวสยาม เริ่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ผู้ใหญ่สมัยนั้นมักจะสอนให้เด็กหญิงซึ่งยังไม่มีประจำเดือน นั่งถัดบันได 3 ขั้น

     วิธีการถัดบันไดนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นบันไดบนสุด พร้อมกลั้นหายใจ แล้วเถิบตัวลงให้ก้นไหลแตะบันไดขั้นต่อไปโดยที่ไม่ยกก้นขึ้น เมื่อครบ 3 ขั้น แล้วจึงให้หายใจออก เพราะมีความเชื่อว่าหากถัดบันได 3 ขั้น จะทำให้มีประจำเดือนมาครั้งแรก 3 วันต่อเดือน หรือหากขัด 5 ขั้นก็จะทำให้มีประจำเดือน 5 วันนั่นเอง

     ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเป็นเพียงกลอุบายของคนโบราณ ที่ต้องการสอนให้ลูกหลานผู้หญิงระวังเรื่องของการรักษากิริยามารยาทที่ดีงาม เมื่อมีคำสอนนี้จึงทำให้ลูกหลานไม่กล้านั่งตรงบันได เพราะกลัวจะเผลอถัดเกิน 3 ขั้น โดยจริงๆแล้วทางการแพทย์ระบุว่าเรื่องของประจำเดือนนั้นจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละบุคคล

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน