ไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน

                                      ไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน


  ตามความเชื่อของโบราณ เชื่อกันว่าการปลูกต้นไม้ก็เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของเจ้าบ้าน และต้นไม้บางชนิดเมื่อปลูกไว้แล้ว บ้านนั้นจะมีแต่เรื่องที่เป็นมงคล ซึ่งมีความหมายพ้องตามชื่อของต้นไม้ที่ปลูกนั่นเองค่ะ

  ปลูกไม้ไผ่ ต้นกุ่ม หรือต้นมะพร้าว
เชื่อกันว่าจะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บไม่เกิดแก่คนในครอบครัว นิยมปลูกไว้ทางทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) 

  ปลูกค้นสารภีและต้นยอ
เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันเสนียดจัญไร เภทภัยภยันตรายต่าง ๆ นิยมปลูกไว้ทางทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

  ปลูกต้นมะม่วงและต้นมะพลับ
เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมารังแก รังควานหาเรื่อง นิยมปลูกไว้ทางทิศทักษิณ (ทิศใต้)

  ปลูกต้นพิกุล ขนุน ต้นคูณ(ราชพฤกษ์) และสะเดา
เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันอันตรายที่จะมีคนมาใส่ร้ายป้ายสี นิยมปลูกไว้ทางทิศหรดี (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

  ปลูกต้นมะขามและมะยม
เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคดีความ ป้องกันการถูกคุณไสย นิยมปลูกไว้ทางทิศปัจจิม (ทิศตะวันตก)

  ปลูกต้นมะกรูด ต้นมะพร้าว ต้นส้มเขียวหวาน
เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันศัตรูหรือคนพาลมาคิดปองร้าย นิยมปลูกไว้ทางทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

  ปลูกต้นพุทรา ต้นฝรั่ว หรือหัวว่าน
เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันอาคม เวทมนตร์ คุณไสย ทำให้ไม่มีเข้ามาคิดร้ายได้ นิยมปลูกไว้ทางทิศอุดร (ทิศเหนือ)

  ปลูกต้นทุเรียนและให้ขุดบ่อน้ำไว้ข้างต้นด้วย
เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันโรคห่า โรคระบาด ไม่ให้เกิดกับคนในบ้าน นิยมปลูกไว้ทางทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

 
                 บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: