ฮวงจุ้ยกับเส้นแรงแม่เหล็กโลก

ฮวงจุ้ยกับเส้นแรงแม่เหล็กโลก

 

หลาย ๆคนคงสงสัยว่าเรื่องราวของฮวงจุ้ยเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่า บางคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้และพยายามหาเหตุผลมาล้างความคิดคนที่เชื่อเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ย ทำให้เกิดความขัดแย้งกัน จนในที่สุดเกิดความลังเลสงสัยว่าที่แท้จริงเป็นอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะไขข้อข้องใจว่าที่แท้จริงฮวงจุ้ยคือศาสตร์และศิลป์ จะได้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ละคน

     เริ่มจากโลกที่คุณอาศัยอยู่เป็นแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่มีขั้วโลกเหนือ ใต้ แทนทิศทางกระแสแม่เหล็ก กล่าวคือ กระแสแม่เหล็กโลกจะไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ เป็นแนวเหนือใต้ จากความรู้ที่ว่าด้วยโลกเป็นเสมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ ที่มีเส้นแรงแม่เหล็กวิ่งผ่านจากขั้วโลกใต้สู่ขั้วโลกเหนือและร่างกายมนุษย์ก็มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ ธาตุเหล็กในร่างกายมนุษย์นี้เองคาดว่าจะเกิดการเหนี่ยวนำกับเส้นแรงแม่เหล็กโลก ในพื้นผิวโลกเรามีสนามแม่เหล็กที่ประกอบไปด้วยเส้นแรงแม่เหล็กโลกมากมาย จะมีคลื่นแม่เหล็กที่แผ่กระจายออกไปทั่ว

     ซึ่งตัวคนเราไม่มีความรู้สึกเพราะเกิดความเคยชินอีกทั้งมีปริมาณที่น้อยมากจนเราไม่รู้สึกตัว ซึ่งเราจะได้รับอิทธิพลมากน้อยขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย หากเส้นแรงแม่เหล็กมีมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดความเข้มของคลื่นแม่เหล็กโลกทำให้เกิดผลเสียกับร่างกาย ตั้งแต่สมอง ระบบประสาท ตลอดจนอวัยวะต่างๆ ในทางตรงกันข้ามเส้นแรงแม่เหล็กมีน้อยเกินไปจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วย ดังนั้นซินแสในสมัยโบราณจึงได้คิดค้นเข็มทิศเพื่อใช้ในการหาตำแหน่งที่มีคลื่นแม่เหล็กแผ่กระจายมากทั้งนี้เพื่อปรับความเข้มให้สมดุล และมีความลงตัวโดยใช้สิ่งปลูกสร้างกับผู้อยู่อาศัย

     สิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณที่สำคัญของโลก เช่น พีระมิด สโตนเฮ้นท์ รวมทั้งปราสาทหินต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปล้วนแล้วแต่ใช้หินเป็นองค์ประกอบหลักในการปลูกสร้าง จะเห็นว่าคนโบราณให้ความสำคัญกับสิ่งปลูกสร้างด้วยหิน รวมทั้งในภาพยนตร์จีนจะเห็นพระราชวังที่ตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ก้อนหินรูปทรงต่างๆ ลำธารน้ำไหล สิ่งเหล่านี้จะลดทอนความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกได้ในระดับหนึ่งจากความเชื่อของชาวจีน

     ฮวงจุ้ยไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ฮวงจุ้ยถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการจัดที่อยู่อาศัย และตกแต่งกิจการร้านค้า เลือกทำเลที่ตั้ง และเข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบของชีวิตมนุษย์ ดังนั้นศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่เราใช้หลักการในการประยุกต์ออกมาเป็นการจัดภูมิทัศน์ของทำเลที่ตั้งกิจการร้านค้า มีหลายสำนัก หลายสาขาวิชา ซึ่งซินแสผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะนำเคล็ดวิชาออกมาใช้แตกต่างกัน อยู่กับว่าผู้ใช้ใดจะนำไปใช้ด้านไหน


บทความโดย...HoroscopeThaiza

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: