เหรียญพระปางนาคปรกประจำวันเสาร์ หลังยันต์พระเจ้าห้าพระองค์


เหรียญพระปางนาคปรกประจำวันเสาร์ หลังยันต์พระเจ้าห้าพระองค์


พระปางนาคปรก” คือ สัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มภัย อันเกิดจากเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข ที่ร่มไม้จิกชื่อว่า “มุจลินทร์” ในระยะเวลานั้นได้เกิดฝนตกโปรยปรายลงมาตลอด พญานาคมุจลินทร์จึงออกมาขนดล้อมพระวรกายพระพุทธเจ้า พร้อมแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบน มิให้ลมฝนต้องพระวรกาย จึงเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมามีการสร้างพระปางนาคปรกอันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครอง และพระนาคปรกยังเป็นพระประจำวันของคนเกิดวันเสาร์อีกด้วย


     อย่างเหรียญที่ยกตัวอย่างมานี้คือ “เหรียญพระปางนาคปรก” ที่ออกแบบเป็นทรงพุ่มข้าว สลักเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ นั่งอยู่บนขนดพญานาค เบื้องบนเป็นเศียรพญานาคที่แผ่พังพาน พร้อมสลักด้านล่างคำว่า "วันเสาร์" ส่วนด้านหลังเหรียญ สลักยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ซึ่งมีอานุภาพครอบจักรวาล ด้านการปกป้องค้มภัย แคล้วคลาด และอื่นๆ

ภาพ : เหรียญพระปางนาคปรกประจำวันเสาร์ หลังยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ โดย มหา เก้ายอด (มาโนช วัฒนะ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: