ลักษณะวิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ

 


1. เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

วิธีการเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรเป็นวิธีการที่น่าจะเหมาะสมกับลักษณะนิสัยของคนในสังคมไทยมากที่สุด เป็นแนวทางในการอยู่รวมกันอย่างสงบสุข ไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อทุกฝ่าย วิธีการนี้มีหลักการคือใช้การเปลี่ยนกำลังของศัตรูมาเป็นสภาพที่ส่งเสริมทั้งสองฝ่าย และเปลี่ยนศัตรูให้มีสภาพเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้านกัน โดยมีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้

   1.1 การใช้ธาตุกำเนิด
มีหลักการคือให้หาว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อฮวงจุ้ยของบ้านคืออะไร มีลักษณะของธาตุอะไรเป็นธาตุเด่น แล้วใช้ธาตุลูกของธาตุนั้นเป็นตัวรับพลัง อาศัยธรรมชาติของธาติที่ธาติแม่จะไม่ทำร้ายธาตุลูก แต่จะกำเนิดส่งเสริม ให้พลังงานแก่ธาตุลูก ทำให้ชี่ที่ร้ายต่อบ้าน เปลี่ยนพลังเป็นให้คุณต่อบ้านแทน

   ตัวอย่างการแก้ไข

บ้านอยู่ตรงกับปลายสะพานลอย ทำให้เกิดชี่ไม่ดีของสะพานลอยพุ่งเข้าบ้าน สะพานลอยมีลักษณะเป็นแท่งยาว รูปทรงธาตุไม้ ก็ให้แก้ไขโดยทำธาตุดินซึ่งเป็นธาตุลูกมารับ อาจทำได้โดยการออกแบบรูปทรงบ้านให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือทาสีเหลืองซึ่งเป็นสีของธาตุดินในบริเวณด้านหน้าบ้าน


    1.2 การแก้ไขเชิงสัญลักษณ์
มีหลักการแก้ไขโดยใช้สัญลักษณ์เชิงปรัชญา เช่น ฝั่งตรงข้ามบ้านติดกระจกสะท้อนชี่ที่ไม่ดี ก็ให้แก้ไขโดยเขียนคำมงคล เช่น ฮก ลก ซิ่ว โดยเขียนแบบกลับหลัง เมื่อมองสะท้อนในกระจกเงา ก็จะเห็นข้อความอวยพรให้แก่บ้านฝั่งเรา 

  2. หันเหศัตรู
มีแนวคิดในการแก้ไขให้หลีกเลี่ยงพลังชี่ที่พุ่งตรงเข้ามาสู่บ้าน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยน/ย้ายตำแหน่งของประตูบ้าน หรือย้ายตำแหน่งประธานของบ้าน/พื้นที่ เช่น ย้ายหิ้งพระ, ย้ายเตียงนอน, ย้ายโต๊ะทำงาน เป็นต้น 

  3. สลายศัตรู
มีแนวคิดในการแก้ไขให้พลังชี่ร้ายหมดสภาพไป ตัวอย่างเช่น ในบริเวณด้านหลังบ้านที่ต้องการความสงบ (เต่าดำ) มีถนนตัดผ่านทำให้ไม่สงบ ก็แก้ไขโดยการปลูกต้นไม้พุ่มหนาเพื่อปิดกั้นชี่ของถนน ทำให้เกิดความสงบนิ่งตามต้องการ 

  4. ต่อสู้ศัตรู
มีแนวคิดที่จะแข่งขันทำฮวงจุ้ยให้เด่นกว่าฝั่งตรงข้าม หรือทำชี่ที่ไม่ดีใส่ฝั่งตรงข้าม เช่น การติดยันต์ขนาดใหญ่เพื่อข่มกันระหว่างอาคารที่อยู่ตรงข้ามกัน, การหันส่วนมุมของอาคารในลักษณะใบมีดเข้าหาคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนนำมาสู่ความไม่สบายใจและการทะเลาะกันในที่สุด เป็นวิธีที่ซินแสหลายคนนิยมทำโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการแข่งขันสูง แต่เป็นวิธีที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุด เพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย


ขอบคุณข้อมูล

(เกรียงไกร บุญธกานนท์, www.fengshuitown.com)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: