พระนางซูสีไทเฮา และฮวงจุ้ย

พระนางซูสีไทเฮาเป็นจักรพรรดินีปกครองประเทศจีนในสมัยปลายของราชวงศ์ชิง ตลอดเวลาที่พระนางได้ขึ้นปกครองประเทศจีนพระนางได้รวบรวมปรมาจารย์ทางฮวงจุ้ย เข้ามาช่วยในการดูแลแก้ไขฮวงจุ้ยของพระนางมาตลอดเวลา เพื่อป้องกันมิให้ใครมาล้มล้างบัลลังก์จนกระทั่งพระนางได้สวรรคตในปี ค.ศ. 1908


     พระนางซูสีไทเฮาเกิดในปี ค.ศ. 1835 ซึ่งตามเลขประจำตัวฮวงจุ้ยถือว่าเป็นบุคคลประเภทตะวันออกดังนั้นจึงมีทิศทางที่เป็นมงคลหรือทิศที่ดีที่สุดคือทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ ตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระราชวังกรุงปักกิ่งมีอาคารพระราชวังที่สำคัญๆทั้งหมดตั้งอยู่ในแนวทิศเหนือทิศใต้และมีประตูเข้าออกทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ทั้งสิ้น เท่ากับช่วยเสริมพลังอำนาจและพลังคุ้มครองดวงชะตาให้กับพระนางซูสีไทเฮา 


     ในตำหนักที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาจะประดับตกแต่งและทำเคล็ดฮวงจุ้ยอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอำนาจในการปกครองและมีอายุยืนยาวซึ่งยังคงเห็นได้จนถึงปัจจุบันหาก ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพระราชวังกรุงปักกิ่ง

ข้อมูล
http://fafonfai.org/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: