ความเชื่อเรื่องนางไม้


นางไม้ความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะ เป็นเรื่องเล่าที่คนแก่คนเฒ่ามักจะเล่าสืบทอดกันมา โดยมีความเชื่อว่านางไม้จะสิงอยู่ตามต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เช่น

    ต้นตะเคียน เป็นต้น ความเชื่อของคนสมัยก่อนเชื่อว่า เมื่อไปตัดต้นไม้ใหญ่มาทำเสาเรือน จึงต้องบอกกล่าวขออนุญาตนางไม้เสียก่อน ถ้าไม่บอกนางไม้อาจโกรธและลงโทษแก่ผู้ตัดต้นไม้ หรือผู้ที่นำไม้นั้นมาทำเสาเรือน

    คติความเชื่อนางไม้ นี้ มีให้เห็นในบททำขวัญเสาแต่โบราณว่า “ท่านผู้จะสร้างเหย้าเรือน และเคหาที่อาศัย ย่อยไปตัดไม้ ป่าใต้ฝ่ายเหนือ นางไม้หลายเหลือ เลือกตรงตัดเอา”


    ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ยึดถือกันมานาน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง ยังคงมีการนับถือธรรมชาติกันอยู่ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้หลายคนอาจจะบอกว่างมงาย ผู้ที่ไม่มีความเชื่อถือก็ไม่ควรที่จะลบหลู่เป็นการดีที่สุดนะคะ

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: