ฮวงจุ้ยกับบุตรหลาน


ทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งธาตุโลหะ และในขณะเดียวกันก็เป็นทิศแห่งเด็ก ๆภายในบ้าน หากติดตั้งเครื่องเสียง โทรทัศน์ นาฬิกาแขวน หรือระฆังลมโลหะเอาไว้ในทิศนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ มีอนาคตที่ดีเรียนเก่ง และก้าวหน้า

ประตูห้องนอนของเด็ก ๆ หากหันไปสู่ทิศตะวันตกจะทำให้เด็กมีอนาคตดี

ประตูห้องนอนของเด็ก ๆหากหันไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะทำให้เด็กฉลาด และเรียนดี


     หากลูก ๆไปอาศัยอยู่ที่อื่นซึ่งไม่ใช่ที่บ้าน และคุณต้องการให้มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ให้ทำเคล็ดฮวงจุ้ยด้วยการแขวนกระดิ่งทองเหลืองเอาไว้ในทิศตะวันตกของบ้านหรือของห้องโถง หรือห้องนอน


     ห้องนอนของเด็ก ๆ ควรตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของตัวบ้านจึงจะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย และถ้าต้องการให้เด็ก ๆมีวิถีชีวิตที่ดีมีการเจริญเติบโตไปเป็นคนดีก็ให้ติดหลอดไฟแสงสว่างเอาไว้ในทิศตะวันตกของห้องนอน ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเปิดทิ้งเอาไว้ตลอดเวลา แต่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะเปิดใช้งาน และเปิดไว้อย่างน้อยวันละ 3 ชม.

     หากหัวเตียงของเด็ก ๆ ตั้งชิดกับหน้าต่างจะทำให้เด็กคนนั้นมีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องทะเลาะวาท และถ้าหัวเตียงตั้งชิดกับผนังครึ่งหน้าต่างครึ่ง เด็กจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่คอ่ยให้ความสนใจ

     เก้าอี้ที่ตั้งอยู่ตำแหน่งอำนาจนั้นจะต้องคอยระวังมิให้เด็ก ๆภายในบ้านไปนั่งเพราะจะทำให้เด็กนั้นมีนิสัยดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่

เพื่อให้เด็กทารกนอนหลับสนิทควรให้เด็กทารกนอนเอาศีรษะชี้ไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันตก

     เครื่องตกแต่งที่เป็นเขาสัตว์ต่าง ๆ ไม่ควรมีไว้ในบ้านเพราะจะทำให้เด็ก ๆ ภายในบ้านมีนิสัยก้าวร้าวไม่เชื่อฟัง และไม่เคารพผู้ใหญ่


      เด็กและคนชราไม่ควรนอนอยู่ในห้องเดียวกัน เพราะพลังปราณของเด็กเป็นประเภทเคลื่อนไหว ส่วนพลังปราณของคนชราเป็นประเภทสงบนิ่ง ซึ่งถ้านอนอยู่ใกล้กันจะทำให้พลังปราณของทั้งสองเกิดปะทะกันซึ่งไม่เป็นผลดี กับทั้งทั้งฝ่าย

     ห้องน้ำห้องส้วมที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องนอนลูก ๆนั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างมากในวิชาฮวงจุ้ย เพราะจะมีผลกระทบต่อสติปัญญา การเรียน และความสำเร็จแห่งชีวิตลูก

     ของเล่นที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการรบพุ่งฆ่าฟัน เช่น รถถัง ปืน เอาความอัปมงคลมาให้ ดั้งนั้นจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้มีในห้องนอนเด็ก ๆ

     ด้านหลังบ้านมีอาคารสูงตั้งค้ำอยู่ในวิชาฮวงจุ้ยเรียกพิฆาตค้ำหัว จะทำให้บ้านหลังนี้มีขโมยเข้าบ้านบ่อยครั้ง หรือมีลูกหลานในบ้านเป็นโจร หรือเป็นคนอกตัญญู 

     บ้านหลังใดก็ตามที่มีอาคารทางด้านข้างทอดตัวยาวโค้งออกไปทางด้านนอกซึ่งอาจจะเป็นทางด้านซ้าย/ขวาก็ตาม จะมีผลทำให้บ้านหลังนั้นมีลูกหลานที่เป็นคนอกตัญญู

      สิ่งที่เป็นข้อควรระวังในทางฮวงจุ้ยสำหรับบ้านที่มีเด็ก ๆก็คือการตรวจดู และคอยระวังมิให้มีน้ำ หรือวัตถุสิ่งของไม่เหมาะสมวางอยู่ใต้บันได เพราะจะทำให้เด็กในบ้านนั้นโชคร้าย เช่นผลการเรียนตกต่ำ      ในวิชาฮวงจุ้ยได้แนะนำเอาไว้ว่า หากต้องการให้ได้ลูกชายให้ตั้งเตียงโดยหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก/เหนือ และหากอยากได้ลูกผู้หญิงให้ตั้งเตียงโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก/ใต้ ทิศตะวันตก/ใต้ หรือทิศตะวันตก

     ห้องนอนของเด็กเล็กควรเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่าจะดีที่สุด ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมจะมีผลหระทบต่อการพัฒนาการของเด็ก และยังทำให้เด็กมีนิสัยไม่ดีอีกด้วย

 

 

 

 

 


ข้อมูล
http://alakkan.igetweb.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: