ไม่ปัดหยากใย่ ในวันที่ 1(ชิวอิก) ของชาวจีนคนจีนมีความเชื่อว่าแมงมุมชักใยถือว่าจะนำโชคลาภมาให้ หรือเป็นมงคลจากฟ้า เชื่อว่าใยแมงมุมมีลักษณะเหมือนตาข่าย หรือยันต์แปดเหลี่ยมซึ่งหมายถึงสวรรค์


       การที่ แมงมุมชักใยในวันปีใหม่นี้จึงหมายถึง การที่สวรค์ประทานสิ่งที่เป็นมงคลมาให้ค่ะ

      ตั้งแต่ช่วง 7 วันหล่งส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ ซึ่งก่อนหน้าวันตรุษจีน ชาวจีนจะนิยมปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดจึงไม่มีหยากใย่เหลือภายในบ้าน เมื่อถึงตรุษจีนถ้าแมงมุมมาชักใย ให้เห็นอีกครั้งย่อมแสดงว่าโชคกำลงัมาเยือนบ้านนั้นค่ะ     หากสังเกตุบ้านของคนจีน เราจะเห็นว่าคนจีนนิยมนำลวดลายแมงมุมชักใยห้อยหัวหรือที่เรียกว่า ลายปี้เฉียง มาติดร่วมกับเครื่องหมายฝูกลับหัว เพราะหมายถึงสวรรค์ได้ ประทานโชคลาภวาสนาอันยิ่งใหญ่มาให้ค่ะ
ที่มา
นิตยสารโหรมหาเวทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: