การใช้ฤกษ์คลอดบุตรวันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด มีความสำคัญต่อชีวิตใหม่ที่กำลังจะลืมตาขึ้นดูโลก จากวันเวลาเกิดจะแปลงมาเป็นตัวอักษร 8 ตัว 4 แถว ที่กำหนดแล้วว่าเด็กที่เกิดมาจะมีพื้นดวงที่บ่งบอกความเป็นไปนิสัยสันดาน พื้นเพครอบครัว

     การดำเนินชีวิต ความยากดีมีจน ความสำเร็จในชีวิตทั้งการเรียน การงานอาชีพ ความดีร้ายของคู่ครอง และบุตร บั้นปลายชีวิตรุ่งเรืองหรือยากไร้ ความเจ็บป่วย ลักษณะของโรค และแม้แต่กำหนดวันสิ้นอายุขัย

     หลายครอบครัวต้องประสบกับปัญหาการเลี้ยงดูบุตรจนเหนื่อยใจ ท้อใจ จนไม่แน่ใจในการลงทุนลงแรงว่าจะได้รับการตอบแทนจากบุตรในทางที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่ การเลือกฤกษ์เกิดให้บุตรได้ จะทำให้พ่อแม่วางใจได้ในระดับหนึ่ง มีเป้าหมายในการเลี้ยงดูให้บุตรเติบใหญ่ในทางที่เขาควรจะเป็น

     การใช้ฤกษ์ที่เหมาะสม หมายถึง เหมาะสมกับรูปดวงของผู้ให้กำเนิด ดีพอที่บิดาและมารดาจะรับได้ ไม่ควรใช้ฤกษ์ที่ใหญ่เกินวาสนา ฐานะ เพราะกลับจะทำให้เกิดผลร้ายกับผู้ให้กำเนิด หรือตัวเด็กเอง เช่น การสิ้นอายุขัยในวัยเยาว์ของเด็กหรือบิดามารดาอาจต้องพลัดพรากด้วยเหตุจำเป็น บุตรที่เกิดมาควรมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของพ่อแม่ นำความรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว


      ในทางหลักโหราศาตร์ดวงจีน เราจะเลือกฤกษ์เกิดให้บุตรที่เกิดมาเพื่อเป็นธาตุสำคัญที่มีชีวิต มีลมหายใจจริง เพื่อใช้ปรับดวงของผู้ให้กำเนิดให้มีความรุ่งเรืองในชีวิต เพียงแค่ลืมตาดูโลกก็เป็นคุณกับผู้ให้กำเนิดทันที มิใช่เลือกฤกษ์เกิดที่อำนวยความดีให้แต่ตัวบุตรเพียงฝ่ายเดียว เช่นนั้นจะกลายเป็นมีลูกก็เหมือนไม่มี บุตรกตัญญูย่อมเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน

      เพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดในการหาฤกษ์คลอดก็คือ ดวงชะตาของพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด เพื่อคำนวณหาวันที่ที่ดีที่สุดสำหรับพ่อแม่เด็ก และตัวเด็กเองก็ต้องมีชีวิตที่ดี เติบโตมาเป็นคนดี ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ เติบใหญ่แล้วเป็นที่พึ่งของบิดามารดา

การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ฤกษ์คลอดบุตร มีดังนี้

1. ต้องผ่านการคลอดแบบผ่าตัด จึงสามารถแน่ใจว่าจะคลอดบุตรได้ในเวลาที่กำหนด

2. ควรติดต่อหรือปรึกษาแพทย์ที่สะดวกและเต็มใจทำคลอดแบบผ่าตัดตามเวลาที่ต้องการ ส่วนใหญ่ต้องใช้บริการของแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน

3. ต้องทราบกำหนดการคลอดโดยประมาณ เพื่อคำนวณหาฤกษ์ให้ตกอยู่ในช่วงใกล้ครบกำหนดครรภ์ที่สุด

4. การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง ลูกทุกคนถือเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตของพ่อแม่ การมีบุตรแต่ละคนเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ใช้ทั้งแรงใจแรงกายและที่สำคัญแรงทรัพย์มหาศาล

5. กว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ ขอให้ทุกท่านเลือกลงทุนกับบุตรอย่างฉลาดและคุ้มค่าให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งทางใจและทางกาย
ข้อมูล
http://www.thaifengshui.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: