ความเชื่อใน สิ่งไม่ควรทั้งหมดนี้เป็นคติความเชื่อมาแต่โบราณ โปรดใช้วิจารณญาณ เอาเองนะคะ     ข้อพิจารณาจดจำในการครองเรือน

บ้านเรือน อยู่เหนือสูงกว่าฉัตร ธง ไม่ดี

เสื้อผ้า อยู่สูงกว่า ฉัตร ธง ไม่ดี

ฝาหน้าบ้าน เดินข้ามไปข้ามมา ไม่ดี.    ไม่ควรบังแดดมี 3 อย่าง

มาลัยดอกไม้ ไม่สมควร

เสวียนหม้อข้าว ไม่สมควร

เศวตฉัตร ไม่สมควร.     พิเศษ

ที่เสาบ้าน ต้นไม้ อย่าให้ขึ้น ในดิน ปลวกอย่าให้ขึ้น

ข้าวสารข้าวเปลือก ไม่มีในครก ไม่สมควรวางสากตำข้าวไว้

บนเตาไฟ ข้าวปลาไม่มี ไม่สมควรตั้งหม้อเปล่า

ฝาตรหน้าบ้าน ไม่ควรเก็บธนู หอกดาบไว้

เวลากินข้าปลาอาหาร ไม่ควรให้เสียงดัง

เวลาเก็บชามซ้อนกัน อย่าให้กระทบกันเกิดเสียงดัง.ไม่สมควรโยนเล่นมี 3 อย่าง

เด็กทารก โยนเล่นขึ้นลงไม่ดี

มีด พร้า ขวาน โยนเล่นขึ้นลงไม่ดี

หม้อข้าว หม้อแกง ถ้วย ชามข้าว ชามแกง โยนเล่นขึ้นลงไม่ดี.      สมควรพิจารณามี 3 อย่าง

ภัยอันตรายใหญ่ยังมาไม่ถึงตัว สมควรพิจารณาอย่างหนึ่ง

วัตถุสิ่งของ เงินทอง สมควรจะได้นั้น สมควรพิจารณาอย่างหนึ่ง

ผู้ที่แสดงธรรมที่ดีสู่งส่งนั้น สมควรพิจารณาอย่างหนึ่ง.ข้อปฏิบัติของผู้มีปัญญา 3 อย่าง

บุคคลผู้มีพระคุณ ผู้มีปัญญาย่อมไม่ผลักไส ลืมคุณได้

แม้ผู้นั้น เป็นข้าศึกศัตรู ไม่ควรหาเรื่องใส่ความเขา

แม้ทรัพย์สินของเรา จะลดน้อยถอยลงไป ก็ดี

ทรัพย์สินของผู้อื่นให้ฉิบหายไป ก็ดี ...ไม่ควรคิดร้าย.     ไม่สมควรออกกำลังมี 4 อย่าง

สำหรับเรื่องทำให้เราไปเมืองนรกอบายภูมิทั้ง 4 นั้น ไม่สมควรออกกำลัง

การดื่มของเมา สุราเมรัยนั้น ไม่สมควรออกกำลัง

การเที่ยวเตร่ไปบ้านผู้อื่นนั้น ไม่สมควรออกกำลัง

การปลิ้นปล้อนเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่น ไม่สมควรออกกำลัง.ไม่สมควรโกรธเคืองมี 3 อย่าง

เห็นทรัพย์สมบัติผู้อื่นมากกว่าตนแล้ว ไม่ควรโกรธเคือง

เห็นบ้านเรือนของผู้อื่นใหญ่กว่าตนแล้ว ไม่ควรโกรธเคือง

เห็นคนอื่นดีกว่าตน ไม่ควรโกรธเคืองแค้น.      ไม่สมควรอยู่มี 3 อย่าง

ที่อยู่ของ บิดามารดา อาจารย์ ไม่ควรอยู่

ในกลางทาง ไม่ควรอยู่

สถานที่ไม่สะดวก สกปรก ไม่ควรอยู่.ไม่ควรผูกมี 3 อย่าง

ไม่ควรผูกเล่นมือ เล่นเท้า อย่างหนึ่ง

ไม้ขัดหม้อ ทัพพี ถ้วยชาม ไม่ควรผูกเล่น อย่างหนึ่ง

ภรรยาที่มีครรภ์ ไม่ควรผูกเล่น อย่างหนึ่ง.     ไม่ควรกินรวมกัน 3 อย่าง

คนที่เป็นคดีความ ไม่ควรกินร่วมกัน

ข้าวที่พวกขี้ทูดกินเหลือ ไม่ควรกิน

ครัวพวกขี้ทูด ไม่ควรใช้บริโภค.ไม่ควรปฏิบัติมี 3 อย่าง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สมควรปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติไม่ดี

คดีความมาถึงตัว แม้แต่เล็กๆ ไม่ปฏิบัติไม่ดี

น้ำ ไฟ ไม่ปฏิบัติไม่ดี.     ไม่ควรทำลายมี 3 อย่าง

ดินหุนปลวก ไม่ควรทำลาย อย่างหนึ่ง

รังผึ้งอยู่ในบ้านของตน ไม่ควรรื้อทำลายเสีย อย่างหนึ่ง

องค์พระเจดีย์ วัดวาอาราม ไม่สมควรรื้อทำลาย.ไม่สมควรอยู่มี 3 อย่าง

ในอาศมศาลาเก่าผุผัง ไม่สมควรอยู่

ในโบสถ์ ไม่สมควรอยู่

ในกลางตลาด ไม่สมควรอยู่.     ไม่สมควรดมมี 3 อย่าง

ดอกไม้ที่เขาบูขาพระ ไม่สมควรดม

ดอกไม้ที่ผู้หญิงทัดหูไว้ ไม่สมควรดม

ลูกชาย ลูกสาว ที่เพิ่งคลอดออกจากท้องแม่แต่แรกนั้น ไม่ควรดม.ไม่สมควรก่อเวรมี 3 อย่าง

ในวงศาคณาญาติพี่น้อง ไม่สมควรก่อเวร

ในพวกเจ้านายเหล่านั้น ไม่สมควรก่อเวร


ในผู้คนที่มีทรัพย์สิน เงิน ทอง ไม่สมควรก่อเวร      ไม่สมควรดื่มมี 3 อย่าง

ยังไม่ล้างปาก บ้วนปาก ไม่สมควรดื่มน้ำ

น้ำในถ้วยหนึ่งๆ ถ้าไม่เททิ้งนิดหนึ่ง ไม่สมควรดื่ม

น้ำสำหรับหุงข้าว ต้มแกง ไม่ควรดื่ม.ไม่สมควรขุดมี 3 อย่าง

ดินใต้ถุนบ้าน ไม่สมควรขุดเล่น

ดินใต้บันได ไม่สมควรขุดเล่น

ข้าวสุกอยู่ในหม้อ ไม่สมควรตักเล่น หรือขุดเล่น.


ข้อมูล http://www.baanjomyut.com/


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: