ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน


ความเชื่อเรื่องการปลูกเรือน ขวางตะวัน นั้นมีมาแต่โบราณ ผ่านมาสมัยนี้ก็ยังมีหลงเหลือความเชื่อเช่นนี้อยู่ คนโบราณเชื่อว่า ถ้าปลูกเรือนขวางตะวัน หมายถึง หันข้างเรือนไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก จะไม่ดี คนอยู่อาศัยในบ้านเรือนจะไม่เป็นสุข

      มักมีเหตุให้เสียตาหรือตาเสีย เพราะไปปลูกบ้านขวางหน้าดวงตะวัน ดังนั้นถ้าจะปลูกเรือนให้ปลูกตามตะวัน หันข้างเรือนไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ จะเป็นมงคลยิ่ง อยู่เย็นเป็นสุข สบาย ไร้ปัญหาแผ้วพาน 

      แต่ถ้าเนื้อที่บ้านคับแคบหรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดให้ปลูกเรือนหันข้างไปตามดวงตะวันไม่ได้ ก็ต้องหาทางปลูกให้เฉียงตะวันไว้ อย่าให้หันข้างเรือนตรงดวงตะวันตรง ๆ นักก็เป็นอันใช้ได้

      ความเชื่อเช่นนี้หากพิจารณาเหตุผลนั้นก็มีโดยเป็นไปตามคติโชคลางที่ถือกันมาก คนแต่ก่อนไม่ว่าชาติใดภาษาใด จะเชื่อกันว่าตะวันตก เป็นทิศที่ไม่ดี

       เพราะเป็นทางพระอาทิตย์ตกหรือลับดวงไป มีแต่ตกไม่มีขึ้น เท่ากับเป็นทางไปสู่ความตาย เพราะฉะนั้นการนอนของคนเป็นจึงถือคติว่า ไม่ให้หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก
ที่มา จากหนังสือบ้านไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: