คุณเป็นตัวของตัวเองมากพอหรือยัง


บางครั้งการที่เราคบกับใคร หรือต้องเข้าสังคม ก็ทำให้เรากลายเป็นคนของประชาชนมากเกินไป จนหาความเป็นตัวเองไม่ได้ แบบทดสอบนี้จะช่วยสำรวจตัวคุณได้อย่างดีเลย นะ ลองทำดูสิ 

      1.ผ้าเช็ดหน้าที่คุณใช้เป็นประจำ มีลวดลายแบบไหน

ก.ลายสก๊อตหรือลายเส้น

ข.ลายดอกไม้หรือลายจุด

ค.สีอ่อน

ง.สีสดใส 

      2.ถ้าคุณจะต้องซื้อของดังต่อไปนี้ คุณจะใช้เวลาเลือกสินค้าใดนานที่สุด

ก.นาฬิกาข้อมือ

ข.หนังสือ

ค.เสื้อผ้า

ง.รองเท้า 

     3.ทิวทัศน์ที่มองจากหน้าต่างห้องนอนของคุณอยากให้เป็นแบบไหน

ก.ตึกรามบ้านช่อง

ข.ต้นไม้เขียวขจี

ค.ทะเลสีมรกต

ง.ท้องฟ้าสีคราม 

     4.เมื่อถึงเวลาที่คุณจะแต่งสวนหน้าบ้านคุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก.สนามหญ้า

ข.ดอกไม้สีสันสวยงาม

ค.บ่อน้ำ

ง.ต้นไม้ดูเฉลยด้านล่างเลยค่ะ      1.ผ้าเช็ดหน้า หมายถึงสิ่งที่ทำให้คุณเสียน้ำตา

ก.ลายสก็อต ลายเส้น หมายถึงเสียน้ำตาให้กับการเรียน การทำงาน


ข.ลายดอกไม้ ลายจุด หมายถึง เสียน้ำตาให้กับความรักและคนรัก

ค.สีอ่อน หมายถึงคุณเป็นคนขี้เหงามักเสียน้ำตาให้ความว้าเหว่

ง.สีสดใส หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อน 

      2.ของที่คุณใช้เวลาเลือกนานคือของที่คุณเปลี่ยนแปลงได้ยาก

ก.นาฬิกาข้อมือ หมายถึงกฎเกรณ์ต่างๆที่กำหนดไว้ให้กับตัวเอง

ข.หนังสือ หมายถึง ความคิดของคุณ

ค.เสื้อผ้า หมายถึงคนรักหรือความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด

ง.รองเท้า หมายถึงนิสัยหรืออะไรบางอย่างในตัวคุณ 

      3.ทิวทัศน์นอกหน้าต่างหมายถึงอาชีพที่คุณอยากทำให้อนาคต

ก.ตึกรามบ้านช่อง หมายถึง อยากทำงานกับคนหมู่มาก อยากทำงานที่เข้าสังคม

ข.ต้นไม้ใหญ่ หมายถึง อาชีพทำธุรกิจในครอบครัว มีผุ้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว

ค.ทะเลสีมรกต หมายถึงอาชีพที่ต้องใช้อารมณ์หรือจินตนาการ ในการสร้างสรรค์งาน

ง.ท้องฟ้าสีคราม หมายถึงอาชีพอิสระ อาชีพที่ใช้ความสามารถพิเศษในตัวคุณ 

     4.สิ่งแรกที่คุณควรให้ความสำคัญในสวนคือบุคคลแรกที่คุณจะคิดถึงเมื่อคุณประสบความสำเร็จ

ก.สนามหญ้า หมายถึงเพื่อน

ข.ดอกไม้สีสันสวยงาม หมายถึงคนรัก

ค.บ่อน้ำ หมายถึงตัวคุณเอง

ง.ต้นไม้ใหญ่ หมายถึงพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่นับถือ


ที่มา
forward mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: