ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารของชาวเหนือ


วันนี้ขอนำบทความสาระดีๆจากบทความของ อาจารย์ ยุพิน เข็มมุกด์ ผู้เชี่ยวชาญทางศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ให้คำอธิบายว่า

 

    วัฒนธรรมการกินของชาวเหนือเป็นไปตามบรรพบุรุษ อาหารส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ เช่นของป่า หรือสิ่งที่อยู่ภายในบริเวณบ้าน เช่น พืช ผัก และสัตว์ที่เลี้ยงไว้เอง โดยรวมไปถึงอาหารที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลเช่น หน่อไม้ป่า เห็ดป่านานาชนิด

    อีกเรื่องที่น่าสนใจคือ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้น พบว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเอง อย่างคนป่วยจะห้ามกินของแสลง เช่น หากเป็นไข้ ไม่สบาย ห้ามกินเนื้อวัว ซึ่งหากกินเชื่อว่าจะรักษาไม่หาย เมื่อเป็นฝี หนอง ห้ามกินของหมักดอง ของเค็ม 

     ในส่วนของคนท้องก็จะมีข้อห้าม และความเชื่ออยู่มากเช่นกันค่ะ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ


    คนที่ใกล้คลอดจะห้ามกินหอย เพราะเชื่อว่าเด็กจะมีพัฒนาการที่เชื่องช้า หรือบางพื้นที่จะบอกว่าเด็กจะพูดมาก “พูดเป็นต่อยหอย” แต่ให้กินอาหารที่มีลักษณะลื่นไหล เพราะ จะทำให้คลอดง่าย

    ห้ามกินเต่าเพราะอายุเด็กจะสั้น ห้ามกินผักที่มีมือเกาะเพราะจะทำให้คลอดยาก บางครั้งหากคลอดไม่ออกแสดงว่าในอดีตเคยด่าว่าพ่อแม่ของตัวเอง ต้องทำการขอขมาแล้ว ให้นำชายผ้าซิ่นผ้านุ่งของแม่มาแช่น้ำแล้วดื่ม ก็จะทำให้คลอดเป็นปกติ

    เป็นอย่างไรบ้างคะกับความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งในปัจจุบันยังมีคนต่างจังหวัดอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.bangkokhealth.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: