ทำนายความรู้สึกจากดอกไม้ในแจกัน


คุณกำลังเพลินกับการตกแต่งห้องใหม่ หน้าต่างห้องนอน คุณวางโถแก้วไว้ 3 ใบขนาดเท่ากัน แต่ดอกไม้ใน 2 แจกันนั้นมีความสูงไม่เท่ากัน ส่วนแจกันโถแก้วใบที่ 3 ยังว่างอยู่ คุณคิดว่าคุณจะปักดอกไม้ก้านยาวเท่าใดลงในแจกันนั้น?

1.ก้านสั้นกว่า 2 ดอกนั้น

2.ก้านเท่ากับดอกใดดอกหนึ่ง

3.ก้านยาวกว่าทั้ง 2 ดอกนั้น


เลือก 1 ข้อ แล้วมาดูเฉลยค่ะ


   1.ก้านสั้นกว่า 2 ดอกนั้น

ขนาดความยาวของก้านดอกไม้ก็คือ ความลึกซึ้งตรึงใจในรักเก่าเมื่อวันวาน
สั้นกว่า
แสดงว่าความรักเก่าเมื่อวันวานยังมีบางอย่างที่ลึกซึ้งตรึงอยู่ในหัวใจของคุณอยู่จนถึงวันนี้ และคงอีกนานกว่าที่จะลืมเลือนได้ 


   2.ก้านเท่ากับดอกใดดอกหนึ่ง

ขนาดความยาวของก้านดอกไม้ก็คือ ความลึกซึ้งตรึงใจในรักเก่าเมื่อวันวาน
เท่ากับดอกใดดอกหนึ่ง
แสดงว่าคุณยังคิดถึงความรักเก่าของคุณบ้าง แต่ก็แค่หวนคิดถึงแต่สิ่งที่งดงามเท่านั้น มิได้ยังติดตาตรึงใจจนต้องหวนคิดถึงบ่อยๆอย่างในข้อแรก 

   3.ก้านยาวกว่าทั้ง 2 ดอกนั้น
ขนาดความยาวของก้านดอกไม้ก็คือ ความลึกซึ้งตรึงใจในรักเก่าเมื่อวันวาน
ยาวกว่า
แสดงว่าคุณมิได้มีความจดจำฝังใจอะไรอีกกับความรักเก่าในวันวานที่ผ่านมา คุณมีความสุขดีกับเวลานี้ มิได้หวนคิดถึงความซาบซึ้งใดๆอีกเลยที่มา http://ecurriculum.mv.ac.th/


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: