ความเชื่อเรื่องปรากฎการณ์ธรรมชาติ


ความเชื่อเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบให้กับปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เป็นความคิดของมนุษย์ต่อปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ ก็จะพยายามอธิบายในรูปของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ดังตัวอย่างความเชื่อในเรื่องปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ดังต่อไปนี้

1. ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวและฟ้าแดง ฝนจะตกใหญ่พายุแรง

2. ห้ามชี้รุ้งกินน้ำ จะทำให้นิ้วกุด (นิ้วด้วน)

3. ถ้ามดขนไข่ แสดงว่าฝนจะตก

4. ถ้าปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้าน จะทำให้มีคนอุดหนุนจุนเจือ

5. ถ้าปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้าน จะทำให้มีคนนิยมชมชอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: