ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด

 


เชื่อกันว่าหากเห็นดาวตกแสดงว่ามีวิญญาณจากสวรรค์จะมาเข้าท้องเพื่อเกิดใหม่ ถ้าเห็นดาวตกบ้านใครบ้านนั้นจะได้ลูก และถ้าขณะเห็นดาวตกห้ามไม่ให้ทักเพราะวิญญาณจะไปเข้าท้องสุนัขแทน

      ซึ่งทำให้เชื่อว่าวิญญาณของทุกคนมาจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ เชื่อว่านรกมีไว้สำหรับผู้ทำชั่ว สวรรค์มีไว้สำหรับผู้ทำดี ใครทำชั่วตายไปจะตกนรก ใครทำดีตายไปจะเกิดบนสวรรค์

       การเตรียมตัวของมารดาขณะตั้งครรภ์ ก่อนที่จะได้ลูกมารดาบางคนได้ฝันว่าได้ แก้วแหวนเงินทองหรือได้พระ เมื่อมีการทำนายฝันเชื่อว่าจะได้ลูกหญิงหรือลูกชาย

       เมื่อรู้ว่า ตั้งครรภ์ก็เกิดความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว หรือวิธีที่จะทำให้ลูกสมบูรณ์ แข็งแรง แม้แต่ การรับประทานอาหารของมารดาที่ตั้งครรภ์ ถ้ามารดารับประทานอาหารที่แปลกพิสดาร ก็เชื่อว่าลูกมาจากภพภูมิที่ไม่ดี

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: