ปัญหาอะไรที่คุณอยากไปให้ไกลที่สุด


ในวันหยุด คุณเดินทางโดยเครื่องบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ที่คุณอยากจะไปพักผ่อน ขณะนี้คุณนั่งเครื่องบินมาได้ครึ่งทางแล้วคุณคิดว่าด้านล่างของเครื่องบินเป็นอะไร

1. อาคารบ้านเรือน

2. ทะเล

3. ป่าไม้

4. ทุ่งหญ้าห้ามดูเฉลยก่อนนะจ๊ะ


สิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านล่างสื่อถึง ปัญหาในชีวิตที่คุณอยากจะหนีไปให้พ้น

1. อาคารบ้านเรือน สื่อถึง ปัญหาที่เกิดจากที่ทำงาน การเรียน หรือความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนร่วมงาน

2. ทะเล สื่อถึง ปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเอง

3. ป่าไม้ สื่อถึง ปัญหาภายในครอบครัว หรือเรื่องราวความรักของคุณ

4. ทุ่งหญ้า สื่อถึง ปัญหาที่เกิดจากเพื่อนหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างที่มา forward mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: