แบบทดสอบ จิตวิทยาด้านความสัมพันธ์


     1. ถ้าคุณมีไข่ไก่ คุณอยากจะวางไว้ที่ไหน

ก. ตู้ถ้วยชาม
ข. บนต้นไม้
ค. ข้างถนน
ง. ริมแม่น้ำ

     2. คุณเดินไปเจอบ้านหลังหนึ่ง ที่น่าสนใจ คุณจะ

ก. เคาะประตูบ้าน
ข. เดินตรงเข้าข้างในบ้าน
ค. เดินไปรอบๆ

     3. ภายในบ้าน คุณเห็นเทียน 20 อัน จำนวนเทียนที่คุณจะจุด (ใส่จำนวน)

     4. คุณเจอถ้วยเบียร์ คุณจะรินเบียร์ในถ้วย มากขนาดไหน (ใส่เปอร์เซนต์)

     5. คุณเดินไปที่ทะเลสาบ จำนวนหงส์ที่คุณปราถนาจะเห็น (ป้อนจำนวนตัวเลขนะ)

     6. คุณพบเรือที่ทะเลสาบ คุณจะ...

ก. ใช้เรือ
ข. ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบ
ค. ตัดต้นไม้แล้วสร้างเรือใหม่


ตอบครบทุกข้อแล้วใช่มั้ยคะ ลงไปดูผลกันเลย


    1. ไข่ไก่ แสดงถึง ความสัมพันธ์ (Relationships) คุณเลือก...

ในตู้ถ้วยชาม - คุณจะสงวนความสัมพันธ์มาก
บนต้นไม้ - คุณคาดหวังความสัมพันธ์จากเพื่อนคุณมากเลย
ข้างถนน - คุณจะไม่ค่อยสงวนความสัมพันธ์
ริมแม่น้ำ - ความสัมพันธ์ของคุณมักจะขึ้นอยู่กับโชคชะตา

     2. บ้าน แสดงถึง โอกาส (Opportunity) คุณเลือก...

เคาะประตูบ้าน - คุณจะระมัดระวังในการหาโอกาสสร้างสัมพันธ์ และไม่ค่อยปล่อยโอกาสให้ลอยนวล

เดินตรงเข้าข้างในบ้าน - คุณจะไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป แต่ต้องระวังความเร่งรีบโดยไม่ใตร่ตรองนะ เพราะจะก่อปัญหาให้คุณ
เดินไปรอบๆ - โดยมากคนที่เลือกข้อนี้ คุณมักจะปล่อยโอกาสผ่านไป ยกเว้นเลือกด้วยเหตุผลอื่นๆ เช่น ดูความปลอดภัยก่อน

     3. เทียนไข แสดงถึง ความใจกว้าง ความใจดี (Generousity) คำอธิบาย ยิ่งคุณเลือกจุดเทียนมากเท่าไร ความใจกว้างของคุณจะมากเท่านั้น

     4. แก้วเบียร์ แสดงถึง ความเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ ยิ่งคุณรินมากเท่าไร คุณจะเอาใจใส่มากเท่านั้น

     5. จำนวนหงส์ แสดงถึง จำนวนเพื่อนสนิท ยิ่งตัวเลขยิ่งมาก เพื่อนสนิทของคุณก็จะมากตาม

     6. วิธีการข้ามแม่น้ำ แสดงถึง การเผชิญปัญหาของคุณ

ใช้เรือ - คุณเป็นคนตรงไปตรงมา และเป็นคนติดดินที่สุด
ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบ - คุณมักจะเลือกการแก้ปัญหาด้วยวิธีการยากๆ
ตัดต้นไม้แล้วสร้างเรื่อใหม่ - คุณเป็นประเภท o?ne Man Show บางทีผลที่ได้จะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไรที่มา forward mail

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: