คติความเชื่อในการขุดหลุมปลูกเรือน


คนโบราณนั้นมีความพิถีพิถันในการปลูกเรือนสร้างบ้านกันมาก จะเห็นได้จากตำราที่เกี่ยวกับเคหะศาสตร์สมัยโบราณที่ได้มีการกำหนดวัน ฤกษ์ทำการปลูกเรือน ที่เป็นศิริมงคลตั้งแต่การเริ่มขุดหลุมลงเสาเอกกันเลยทีเดียว เมื่อตัดสินใจลงมือปลูกสร้างเรือนแล้ว

       ก่อนอื่นก็ควรจะทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการปลูกบ้านเสียก่อน โดยการขจัดวัชพืชถากถางบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะปลูกสร้างออกให้หมดแล้ว จึงจะลงมือถมและเกลี่ยพื้นที่ให้ราบเรียบ มีระดับเสมอกันแล้วจึงกะตำแหน่งขุดหลุมเพื่อลงเสาเป็นลำดับถัดไป เมื่อขุดหลุมลงเสาเอก เสาโท เสร็จแล้วคราวนี้ก็ต้องตรวจดูระดับพื้นดินที่ขุดหลุมว่ามีหน้าราบเสมอกันหรือไม่โดยใช้ระดับน้ำเป็นตัววัด

     ในการขุดดินขึ้นมาจากหลุมนั้นจะมีเศษมูลดินเล็ก ๆ น้อย ๆ ติดขึ้นมาด้วย คนสมัยก่อนนั้นท่านเป็นคนช่างสังเกตุและหาเหตุผลมาอธิบายสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ เช่น ถ้าขุดพบดินเป็นสีทอง จะได้ข้าวน้ำ โภชนาอาหารบริบูรณ์ ถ้าขุดหลุมพบเงินจะเกิดทรัพย์สมบัติมากมาย ถ้าขุดหลุมพบตะกั่วจะมีบริวารมาก ถ้าขุดพบกรวดทรายก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าขุดพบมีดพร้า จะมีเงินทองทรัพย์สินสมบูรณ์เป็นต้น แต่หากขุดไปเจอขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูล หรือคล่อมต่อไม้เก่า บ่อน้ำหรือทางระบายน้ำเก่าก็ไม่ใคร่จะเป็นมงคลเท่าไรครับ 

     ที่กล่าวมาข้างต้นนี้มิใช่เพื่อชักจูงให้บรรดาคนรักบ้านให้เชื่อหรืองมงายไปกับคติความเชื่อเก่า ๆ แต่อยากเตือนสติไว้ให้เป็นข้อคิดว่า ชนชาติใดก็ตามที่มีพิธีกรรมตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับวิถีทางในการดำรงชีวิตมากนั้น ก็นับได้ว่าเป็นชนชาติที่เก่าแก่ มีอารยะธรรมในการดำเนินชีวิตที่ตกทอดทับถมกัน มาช้านานจนกลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและเกิดเป็นกระบวน

      การใช้ชีวิตที่งดงามน่าภาคภูมิใจยิ่งครับ และการปลูกเรือนแต่ละหลังนั้นหากได้รับการพิจารณาไตร่ตรองวิถีคิดในเชิงประเพณีในลักษณะที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็จะได้บ้านดีเรือนดีร่มเย็นเป็นสุขที่จะอยู่กับท่านไปอีกนานเพราะหลักเคหะศาสตร์บางอย่างก็ยากจะอธิบายโดยตรงกะทางทางวิทยาศาสตร์จริง ๆ ครับ


ที่มา http://www.homeloverthai.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: