ทดสอบพลังจิตในการโน้มน้าวใจคน

 


คนเราทุกคนนั้นมีพลังจิตอยูในตัวทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเรานั้นจะดึงเอาพลังนี้ออกมาใชัเมื่อใดก็เท่านั้นเอง แต่การที่จะค้นหาว่าตังเองมีพลังจิตหรือไม่นั้นนั่นแหล่ะสำคัญที่สุด มาช่วยกันดึงพลังจิตออกมาใช้กันเถอะนะ

1. มีกระถางต้นไม้อยู่หนึ่งใบ คิดว่าจะปลูกต้นไม้อะไร

A.กุหลาบ B. มะลิ C. โป๊ยเซียน D. เฟื้องฟ้า

2. กำลังมองดูรุ้งกินน้ำอยู่ คิดว่าจะดูจากสถานที่ใด

A.ที่สวนสาธารณะ B. ที่โรงเรียน C. ที่บ้าน D. บนรถยนต์

3. แล้วถ้าได้ไปร่วมสนุกสนานที่ปาร์ตี้ คิดว่าจะไปปาร์ตี้ใด

A. ปาร์ตี้วันเกิด B. ปาร์ตี้ต้อนรับเพื่อนมาจากเมืองนอก C. ปาร์ตี้จบการศึกษา D.ปาร์ตี้วันฮาโลวีน

4. คุณเป็นอะไรกับชายหนุ่มเจ้าของปาร์ตี้

A. เพื่อน B. เพื่อนของเพื่อน C. น้องสาว D. แฟน

5. ภาพถ่ายทิวทัศน์ใดติดอยู่ในห้องนอน

A. ภาพพระอาทิตย์กำลังตก B. ภาพน้ำตก C. ภาพสวนดอกไม้ D. ภาพทิวเขา

6. สัตว์ตัวใดกำลังรวมกันเป็นกลุ่ม

A. สุนัข B. แมว C. ปลา D. ม้า

7. ตัวคุณมักฝันเป็นสีอะไร

A. ขาวดำ B. สี C. จำไม่ได้

8. ลูกศรนี้ชี้ไปทางทิศใด

A. ทิศเหนือ B. ทิศใต้ C. ทิศตะวันออก D. ทิศตะวันตก


ตารางคะแนน

1. A 5   B 1    C 0   D 10
2. A 5   B 5    C 1   D 10
3. A 5   B 10  C 5   D 1
4. A 1   B 5    C 10 D 10
5. A 1   B 10  C 5   D 5
6. A 5   B 1    C 0   D 10
7. A 1   B 10  C 5   D 0
8. A 10 B 5    C 1   D 5


60-80 คะแนน = กลุ่ม A
45-59 คะแนน = กลุ่ม B
20-44 คะแนน = กลุ่ม C
19 หรือต่ำกว่า = กลุ่ม Dกลุ่ม A มีพลังจิตเพื่อโน้มน้าวใจคนได้ดีมาก

พลังจิตของคุณมีดีในการโน้มน้าวใจคนอย่างได้ผลแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนฉลาดที่อาศัยจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคนในเรื่องต่างๆ และการพูดจาโน้มน้าวใจเกิดจากธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวคุณสูงมากๆ อยู่แล้ว คุณจึงไม่ต้องคิดวางแผนหรือเหนื่อยกับมันมากก็สามารถทำให้คนเชื่อตามคุณได้โดยง่าย

กลุ่ม B มีพลังจิตเพื่อโน้มน้าวใจคนเพอสมควร

พลังจิตของคุณมีส่วนในการโน้มน้าวใจคนได้พอสมควรแต่บางครั้งก็ได้มากกับบางคน ได้น้อยกับบางคน หรืออาจโน้มน้าวใจบางคนไม่ได้เลยก็มี แค่รับรองว่าการโน้มน้าวใจคนของคุณจะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณรู้จักอาศัยจิตวิทยา ศึกษาผู้คนอย่างลึกซึ้ง เพื่อใช้ความเข้าใจนั้นในการหาจุดที่จะโน้มน้าวใจเขาอย่างได้ผล

กลุ่ม C มีพลังจิตเพื่อโน้มน้าวใจคนน้อย

พลังจิดของคุณมีผลต่อการโน้มน้าวใจคนได้น้อยมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนิสัยของคุณเองที่ไม่ค่อยชอบที่จะให้คนอื่นต้องเชื่อฟังหรือทำตามความคิดของคุณ ดังนั้นการที่คุณจะโน้มน้าวใจคนอื่นอย่างได้ผล จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกก็คือจิตวิทยาที่ไม่ใช่พลังจิตของตัวเอง คือศึกษานิสัยของคนๆนั้นแล้วหาจุดที่จะโน้มน้าวใจเขาให้เชื่อและทำตามเรา

กลุ่ม D ไม่มีพลังจิตในการโน้มน้าวใจคน

พลังจิตของคุณไม่ได้ช่วยในการโน้มน้าวใจคนเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะโน้มน้าวใจคนไม่ได้ เพราะคุณยังสามารถโน้มน้าวใจคนได้ด้วยหลักจิตวิทยา คือคุณต้องฉลาดที่จะศึกษาถึงนิสัยและพฤติกรรมของผู้คน หาจุดอ่อนจุดแข็งของเขาและกลวิธีในการโน้มน้าวใจ เช่น การพูด การแสดงออกกับเขา คุณก็อาจสามารถโน้มน้าวใจเขาได้ดีก็ได้นะที่มา forward mail


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: