ทำนายเหตุจากท่านอนหลับ ตอนที่ 2ผู้ที่หลับแล้ว เกาสีข้าง จะมีคนช่วยเหลือ

ผู้ที่หลับแล้ว เกาหัวเข่า จะมีความสุข

ผู้ที่หลับแล้ว เกาหน้าแข้ง จะได้สิ่งที่ปรารถนา

ผู้ที่หลับแล้ว เกาน่อง จะมีคนให้บำเหน็จรางวัล

ผู้ที่หลับแล้ว เกาฝ่าเท้า จะได้คู่คิด

ผู้ที่หลับแล้ว เกาหลังเท้า จะพบกับลูกหลาน

ผู้ที่หลับแล้ว เกานิ้วเท้า จะมั่งคั่งสมบูรณ์

ผู้ที่หลับแล้ว เกาแขน จะได้รับความสบายใจ

ผู้ที่หลับแล้ว เกาศอก จะรู้เรื่องสำคัญ

ผู้ที่หลับแล้ว เกาฝ่ามือ จะได้คู่ครอง

ผู้ที่หลับแล้ว เกาหลังมือ จะพบกับความปลอดโปร่งโล่งใจ

ผู้ที่หลับแล้ว เกานิ้วมือ จะประสบผลสำเร็จด้านการงาน

ผู้ที่หลับแล้ว เกาหน้าผาก จะทำมาค้าขึ้น

ผู้ที่หลับแล้ว เกาแก้ม จะได้เงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูน

ผู้ที่หลับแล้ว เกาคาง จะชนะศัตรู

ผู้ที่หลับแล้ว เกาหู ให้ระวังเรื่องสตรี

ผู้ที่หลับแล้ว เกาจมูก จะพบของต้องใจ

ผู้ที่หลับแล้ว เกาปาก จะมีชัยชนะ

ผู้ที่หลับแล้ว เท้ากระตุก จะได้พบกับผู้คนจำนวนมาก

ผู้ที่หลับแล้ว ขากระตุก จะมีคนมาติดต่อเรื่องธุรกิจการงาน

ผู้ที่หลับแล้ว แขนกระตุก จะได้ดีมีสุขด้วยความมานะบากบั่นอดทนที่มา http://www.thaiorc.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: